Omron

อุปกรณ์การตรวจจับของ OMRON ตรวจจับ วัดค่า วิเคราะห์ และประมวลผลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในไซต์การผลิต เช่น การเปลี่ยนตำแหน่ง ความยาว ความสูง การแทนที่ และลักษณะ นอกจากยังมีส่วนช่วยในการคาดคะเนและป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต หรือสนใจดูสินค้าอื่นๆ ของ OMRON ได้ที่นี่

Sensor Omron

Proximity Sensors Omron

Proximity Sensor

Proximity Sensors มีรุ่นที่ใช้การสั่นของความถี่สูง เพื่อตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะและอโลหะ และในรูปแบบตัวเก็บประจุเพื่อตรวจจับวัตถุที่ไม่ใช่โลหะ โมเดลรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับความทนทานสภาพแวดล้อม ต้านทานความร้อน ต้านทานสารเคมี และต้านทานต่อน้ำ

Photoelectric Sensors Omron

Photoeletric Sensor

Photoelectric Sensors ตรวจจับชิ้นงานด้วย photo-optical ทาง OMRON มีเซ็นเซอร์หลากหลายแบบ ทั้งเซ็นเซอร์แบบกระจายแสง diffuse-reflective แบบผ่านลำแสง through-beam แบบย้อนแสง diffuse-reflective และเซ็นเซอร์วัดระยะทางได้ ตลอดจนเซ็นเซอร์ที่มีทั้งแอมพลิไฟเออร์ในตัวหรือแยกต่างหาก

Contact Sensors / Liquid Leakage Sensors Omron

Contact Sensor or Liquid Leakage Sensor

Contact Sensors เซ็นเซอร์สัมผัสที่ตรวจจับวัตถุ โดยผ่านการสัมผัสกับ Liquid Leakage Sensors ที่ตรวจจับการรั่วไหลของของเหลว

Vision Sensors Omron

Vision Sensor or Machine Vision System

Vision Sensors / Machine Vision Systems วิเคราะห์ภาพเพื่อดำเนินการตรวจสอบลักษณะ การตรวจสอบตัวอักษร การวางตำแหน่ง และการตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ

Pressure Sensors Omron

Pressure Sensor

ด้วยเซ็นเซอร์วัดความดัน Pressure Sensors การเปลี่ยนแปลงความดันสามารถวัดได้เพื่อยืนยันการดูดขึ้นลง ตรวจสอบการติดตั้ง จัดการแรงกดดันของแหล่งกำเนิด และทดสอบการรั่วไหล นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์วัดความดันอื่นๆ ที่แตกต่างกันอีกหลายแบบ

Fiber Sensors Omron

Fiber Sensor

ด้วยเซ็นเซอร์ Separate-amplifier แสงที่มาจากแอมพลิไฟเออร์จะถูกส่งผ่านเส้นใย เพื่อให้สามารถตรวจจับได้ในที่สถานที่แคบๆ ที่มีการเข้าถึงอย่างจำกัด

Ultrasonic Sensors Omron

Ultrasonic Sensor

คลื่นอัลตร้าโซนิคใช้ในการตรวจจับวัตถุที่โปร่งใส เช่น ฟิล์มใส ฟิล์มแก้ว ขวดพลาสติก และแผ่นแก้ว โดยใช้เซ็นเซอร์แบบ Through-beam หรือสะท้อนแสง

Displacement Sensors Omron

Displacement Sensor or Measurement Sensor

เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถใช้วัดระยะทางและความสูงได้ มีหลายรุ่นให้เลือก เช่น เลเซอร์เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ LED อัลตราโซนิค เซ็นเซอร์ คอนแทคเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ตรวจจับกระแสไฟฟ้าลัด และอื่น ๆ

Photomicro Sensors Omron

Photomicro Sensor

ออปติคอลเซ็นเซอร์เหล่านี้มีวิธีการตรวจจับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดและประหยัดค่าใช้จ่าย มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ เช่น เซ็นเซอร์ชนิดสล็อต (through-beam) สำหรับที่ไม่ได้รับการปรับแสงหรือปรับสัญญาณ, เซ็นเซอร์สะท้อนแสง และเซ็นเซอร์ที่มีตัวรับและส่งสัญญาณแยกต่างหาก

Rotary Encoders Omron

Rotary Encoder

Rotary Encoders จะวัดจำนวนการหมุน มุมการหมุน และตำแหน่งการหมุน

ORC Omron

Code Readers or ORC

Code Readers สามารถอ่านโค้ด 2D หรือบาร์โค้ด และมีให้บริการในรูปแบบที่ติดตั้งถาวรหรือแบบมือถือ เคลื่อนที่ได้

Download OMRON Catalog and Pricelist

Industrial Automation Guide 2017

แคตตาลอก Omron

Panel Builder Guide 2017