คู่มือสอนเรื่องเซนเซอร์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลทั่วไปของเซ็นเซอร์

ต้องเลือก Sensor เป็นแบบ NPN หรือ PNP ถึงจะใช้กับ PLC หรือ Controller ของเดิมได้

Testing for NPN or PNP
เซ็นเซอร์มีทั้งแบบ NPN กับ PNP มันคงไม่ดีแน่ที่ท่านจะเลือกผิดแล้วใช้กับ PLC หรือ Controller ที่มีอยู่ไม่ได้ ทางเราสอนวิธีในการดูว่าควรที่จะใช้แบบไหน

NO (Normally Open) / NC (Normally Closed) Sensor ต่างกันอย่างไร? แล้วจะเช็คได้อย่างไร?

Normally Open ปกติเปิด และ Normally Close ปกติปิด เป็นฟังก์ชันการทำงานหรือ Switching Function ของเซ็นเซอร์  ซึ่งการเลือกใช้งานจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการทำงานของตัวเซ็นเซอร์ โดยในกรณีที่เป็นการต่อตัวเซ็นเซอร์ในวงจรที่เป็นการตัดการทำงานหรือส่วนของการป้องกันจะนิยมใช้แบบ NC หรือปกติปิด แต่ถ้าเป็นวงจรทริกเกอร์ทั่วไป เช่น การเริ่มวงจร, การนับจำนวน ก็จะนิยมใช้งานเป็นแบบ NO หรือปกติเปิด นอกจากนี้ในเซ็นเซอร์บางรุ่นอาจมีทั้งสองวงจรภายในตัว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการต่อสาย