NO (Normally Open) / NC (Normally Closed) Sensor ต่างกันอย่างไร? แล้วจะเช็คได้อย่างไร?

Share this post

ความแตกต่างระหว่าง NO (Normally Open) / NC (Normally Closed) ของเซ็นเซอร์

Normally Open ปกติเปิด และ Normally Close ปกติปิด เป็นฟังก์ชันการทำงานหรือ Switching Function ของเซ็นเซอร์  ซึ่งการเลือกใช้งานจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการทำงานของตัวเซ็นเซอร์ โดยในกรณีที่เป็นการต่อตัวเซ็นเซอร์ในวงจรที่เป็นการตัดการทำงานหรือส่วนของการป้องกันจะนิยมใช้แบบ NC หรือปกติปิด แต่ถ้าเป็นวงจรทริกเกอร์ทั่วไป เช่น การเริ่มวงจร, การนับจำนวน ก็จะนิยมใช้งานเป็นแบบ NO หรือปกติเปิด นอกจากนี้ในเซ็นเซอร์บางรุ่นอาจมีทั้งสองวงจรภายในตัว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการต่อสาย ซึ่งสามารถดู wiring diagram และ Logic การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง

Proximity Sensor

ขอสังเกตง่ายๆสำหรับความแตกต่างระหว่าง NC และ NO นั้น คือ NO เอาท์พุททำงานเมื่อเจอวัตถุที่ต้องการตรวจจับ และ NC เอาท์พุททำงานเมื่อไม่เจอวัตถุที่ต้องการตรวจจับ

วิธีการเช็ค

สำหรับในกรณีที่เราไม่รู้ว่า Sensor มีเอาท์พุทเป็นฟังก์ชันการทำงานแบบ NC หรือ NO ซึงสามารเช็คได้โดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดังนี้

กรณีที่ Switching Function เป็น Normally Close (NC)

วัดเมื่อเซ็นเซอร์ไม่ได้ตรวจจับวัตถุ วิธีการมีดังนี้

เอาท์พุทเซ็นเซอร์ จะเป็น PNP เมื่อวัดแรงไฟฟ้าระหว่างสายไฟลบ – (สายสีน้ำเงิน) กับ สายสัญญาณเอาท์พุท (สายสีดำ) ดิจิตอลมัลติมิเมอร์จะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟเลี้ยง (24VDC)

เอาท์พุทเซ็นเซอร์ จะเป็น NPN เมื่อวัดแรงไฟฟ้าระหว่างสายไฟบวก + (สายสีน้ำตาล) กับ สายสัญญาณเอาท์พุท (สายสีดำ) ดิจิตอลมัลติมิเมอร์จะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟเลี้ยง (24VDC)

กรณีที่ Switching Function เป็น Normally Open (NO)

วัดเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุได้หรือมีการส่งสัญญาณเอาท์พุทนั้นเอง วิธีการมีดังนี้

เอาท์พุทเซ็นเซอร์ จะเป็น PNP เมื่อวัดแรงไฟฟ้าระหว่างสายไฟลบ – (สายสีน้ำเงิน) กับ สายสัญญาณเอาท์พุท (สายสีดำ) ดิจิตอลมัลติมิเมอร์จะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟเลี้ยง

เอาท์พุทเซ็นเซอร์ จะเป็น NPN เมื่อวัดแรงไฟฟ้าระหว่างสายไฟบวก + (สายสีน้ำตาล) กับ สายสัญญาณเอาท์พุท (สายสีดำ) ดิจิตอลมัลติมิเมอร์จะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟเลี้ยง

ดาวน์โหลดคู่มือ Proximity Sensor พร้อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับ Proximity Sensor พร้อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์ ทั้ง 2 ประเภทคือ Inductive Proximity Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ และ Capacitive Proximity Sensor คาปาซิทีฟ พร็อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์ ไม่ว่าจะข้อมูลประเภท การเลือก การติดตั้ง ตลอดจนการใช้งาน รวบรวมไว้ในรูปแบบเอกสารให้คุณดาวน์โหลดฟรี

แคตตาล็อกและราคา Price list ของ Proximity Sensor พร้อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์

แคตตาล็อกและราคา Price list สินค้ากลุ่ม Proximity Sensor พร้อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์ ทั้ง 2 ประเภทคือ Inductive Proximity Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ และ Capacitive Proximity Sensor คาปาซิทีฟ พร็อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์ หลากหลายรุ่น หลายแบรนด์ Autonics, Balluff และ SICK ที่ครบถ้วน พร้อมเอกสารให้ดาวน์โหลดฟรี

Home Page Blog
Button-Chapter-03-N14
Proximity Sensor พร้อกซิมิตี้ เซ็นเซอร์
Facebook Comments