โหมดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV มีกี่โหมด อะไรบ้าง มาดูกัน

โหมดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV มีกี่โหมด

Share this post

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการใช้รถไฟฟ้า EV คือ โหมดการชาร์จที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้ โหมดการชาร์จเหล่านี้จะกำหนดความเร็วที่ EV สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนการเดินทางที่ยาวนานขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพกิจวัตรการชาร์จในแต่ละวัน ในบทความนี้ เราจะมาศึกษารายละเอียดโหมดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆ และความแต่ละโหมดการชาร์จเหล่านี้กัน และสามารถเข้าไปอ่านบทความเกี่ยวกับการเลือก EV Charger สำหรับติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้

โหมดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

มาตรฐานสากล IEC 61851-1 ระบบการชาร์จแบบนำไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้า กำหนดโหมดการชาร์จ 4 โหมด ดังนี้

 • โหมด 1 เต้ารับมาตรฐาน สำหรับการติดตั้งภายในประเทศ
 • โหมด 2 เต้ารับมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ AC EV สำหรับในประเทศ
 • โหมด 3 อุปกรณ์ AC EV เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC แบบถาวร
 • โหมด 4 อุปกรณ์จ่ายไฟ DC EV
โหมดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Modes)

โหมด 1

โหมด 1 เป็นวิธีการเชื่อมต่อรถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับมาตรฐานบนแหล่งจ่ายไฟ AC โดยใช้สายเคเบิลและเต้ารับมาตรฐาน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ สามารถต่อกับปล๊กไฟในบ้าน

ค่าพิกัดสำหรับกระแสและแรงดันไฟฟ้า ต้องไม่เกิน:

 • 16 A และ 250 V AC สำหรับเฟสเดียว
 • 16 A และ 480 V AC สำหรับการติดตั้งสามเฟสตามมาตรฐาน IEC 61851-1

เนื่องจากข้อจำกัดด้านพลังงานนี้ ระยะเวลาในการชาร์จจึงใช้เวลาหลายชั่วโมง สำหรับโหมด 1 ถือว่าเป็นโหมดที่ง่ายที่สุด แต่เนื่องจากไม่มีวงจรหรืออุปกรณ์เฉพาะสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จึงทำให้มีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

 1. เบรกเกอร์ทริป เนื่องจากช่องเสียบชาร์จที่ใช้วงจรขาออกของแผงสวิตช์เดียวกันกับปลั๊กไฟอื่นๆ หากผลรวมของการใช้พลังงานเกินขีดจำกัดการป้องกัน (โดยทั่วไปคือ 16A) เบรกเกอร์จะตัดการทำงาน และหยุดการชาร์จไฟรถยนต์ทันที
 2. ความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ในกรณีที่ระบบการเดินสายไฟล้าสมัยหรือการเดินสายแบบเก่า เพราะการชาร์จโหมดนี้ สายไฟจะร้อนขึ้นเมื่อมีการชาร์จต่อเนื่องเป็นเวลานาน

สำหรับความเสี่ยงและข้อจำกัดเหล่านี้ การใช้โหมดนี้จึงมีข้อจำกัดและแม้กระทั่งถูกห้ามในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา

ข้อแนะนำการชาร์จ: ไม่นิยมให้ใช้งาน

ภาพโหมดการชาร์จ EV Mode 1: เต้ารับมาตรฐานและสายเคเบิล สำหรับการติดตั้งภายในประเทศ

โหมด 2

โหมดการชาร์จ 2 เป็นวิธีการเชื่อมต่อกับรถ EV เข้ากับเต้ารับมาตรฐาน โดยมีอุปกรณ์ควบคุมและระบบป้องกันผู้ใช้งานจากไฟฟ้าช็อต ติดตั้งรวมอยู่ในสายเคเบิลระหว่างเต้ารับมาตรฐานและรถไฟฟ้า EV

ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต้องไม่เกิน 32 A และแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 V AC (1 Phase) หรือแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 480 V AC (3 Phase) ตามที่กำหนดไว้ใน IEC 61851-1

โหมดนี้แนะนำเฉพาะการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเท่านั้น โดยปกติแล้วสายเชื่อมต่อจะมาพร้อมกับรถยนต์ไฟฟ้า เช่นเดียวกับโหมด 1 ที่ใช้เต้ารับไฟฟ้าแบบมาตรฐาน แต่ในโหมด 2 นี้ อุปกรณ์ป้องกันและเต้ารับควรจะสามารถจ่ายกระแสไฟชาร์จได้ 32A ซึ่งโดยปกติจะไม่ใช่กรณีของวงจรปลั๊กไฟมาตรฐานตามบ้านเรือนทั่วไป แนะนำว่าใช้การชาร์จโหมด 2 เมื่อกรณีจำเป็นเท่านั้น

ข้อแนะนำการชาร์จ: เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารชุด อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์

Mode 2 - Standard socket outlet with AC EV supply equipment

ภาพโหมดการชาร์จ EV Mode 2: เต้ารับมาตรฐานพร้อมสายเคเบิลพิเศษ เชื่อมกับระบบควบคุมและป้องกันไฟฟ้า

โหมด 3

สำหรับการชาร์จโหมด 3 รถไฟฟ้า EV จะถูกชาร์จด้วยอุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่า สถานีชาร์จ EV (EV Charger) ที่เชื่อมต่อถาวรกับแหล่งจ่ายไฟแบบ AC และมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมเข้าด้วยกัน

เนื่องจากโหมด 3 นั้นใช้ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV เฉพาะ ที่ไม่ใช่เต้ารับมาตรฐาน ซึ่งช่วงกำลังไฟจึงสูงกว่า ชาร์จไฟได้ตั้งแต่ 3.7kW ถึง 22kW AC ช่วงกำลังไฟที่สูงกว่านี้ ทำให้สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้รวดเร็ว เมื่อเทียบกับโหมด 1 และโหมด 2

และการเพิ่มสายนำร่องภายในสายชาร์จช่วยให้สามารถสื่อสารระหว่างรถยนต์และอุปกรณ์ชาร์จผ่านโปรโตคอลมาตรฐาน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถใช้งานฟังก์ชันการควบคุม เช่น

 • การตรวจสอบว่ารถยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ่าย EV อย่างถูกต้อง
 • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวนำป้องกันอย่างต่อเนื่อง
 • การเพิ่มพลังงานและการลดพลังงานของแหล่งจ่ายไฟ
 • การส่งข้อมูลเกี่ยวกับกระแสสูงสุดที่อนุญาต

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แนะนำให้ใช้โหมด 3 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • การใช้แบตเตอรี่เฉพาะ และวงจรไฟฟ้าอิสระช่วยลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อกับการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จึงรับประกันความปลอดภัยของทรัพย์สินและผู้คน ฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชั่นการควบคุมที่จะจัดการระยะเวลาการชาร์จของรถยนต์และปรับการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการชาร์จแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมและรักษาอายุการใช้งาน

ข้อแนะนำการชาร์จ: ใช้ได้กับทุกพื้นที่

Mode 2 - Standard socket outlet with AC EV supply equipment

ภาพโหมดการชาร์จ EV  Mode 3: วงจรเฉพาะและระบบการชาร์จเฉพาะ (เครื่องชาร์จ EV) ผสานรวมฟังก์ชันการป้องกันและการควบคุม

โหมด 4

ในโหมด 4 การชาร์จทำได้ผ่านอุปกรณ์จ่ายไฟกระแสตรง DC เรียกว่า สถานีชาร์จ EV (EV Charger) ซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC) เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ส่งกระแสไปยังแบตเตอรี่รถไฟฟ้า EV โดยตรง ไม่ผ่านเครื่องชาร์จแบบ on-board การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สามารถทำได้เร็วกว่าโหมดชาร์จ 1, 2 และ 3 มาก เนื่องจากช่วงการชาร์จพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 50kW

ข้อแนะนำการชาร์จ: เหมาะสำหรับอาคารชุด อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และสถานีชาร์จ EV Station

Mode 2 - Standard socket outlet with AC EV supply equipment

โหมดการชาร์จ EV Mode 4: อุปกรณ์จ่ายไฟ DC EV โดยเฉพาะ เพื่อการชาร์จ EV ที่รวดเร็ว

การทำความเข้าใจโหมดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จ EV ที่ทำให้การเดินทางของคุณยาวนานขึ้น การเลือกโหมดการชาร์จรถ EV นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขับขี่ พฤติกรรมการขับขี่ และความพร้อมของสถานีชาร์จในละแวกบ้านหรือพื้นที่นั้นๆ สำหรับระบบชาร์จ EV สามารถพัฒนาได้อย่งต่อเนื่อง ยิ่งการชาร์จสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นก็จะทำให้คนเข้าถึงการใช้รถไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งการใช้รถพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไลฟ์สไตล์การขับขี่บนท้องถนนยุคใหม่ พร้อมเริ่มต้นที่นี่แล้ว! เลือกซื้อ EV Charger และค้นหาสินค้าเหมาะสม สำหรับการใช้งานบนท้องถนน เพื่อให้รถของคุณเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกพลังงานสะอาด ด้วยเทคโนโลยีการชาร์จที่ล้ำสมัย !!

Facebook Comments