Omron

OMRON Industrial Automation ผู้ช่วยสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตทั่วโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตรวจจับและการควบคุมมาอย่างยาวนาน ภายใต้หลักการที่ว่า “At work for a better life, a better world for all” ทำให้ผู้ผลิตเชื่อมั่นว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Product Category

เซ็นเซอร์ Sensor

อุปกรณ์การตรวจจับของ OMRON ตรวจจับ วัดค่า วิเคราะห์ และประมวลผลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในไซต์การผลิต เช่น การเปลี่ยนตำแหน่ง ความยาว ความสูง การแทนที่ และลักษณะ นอกจากยังมีส่วนช่วยในการคาดคะเนและป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต

สวิตซ์ Switch

สวิตซ์ทั่วไปของ OMRON ทำงานเมื่อวัตถุอยู่ในตำแหน่งเฉพาะ และปุ่ม Pushbutton ทำงานด้วยแรงคน

Safety Components

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยจำเป็นสำหรับมาตรการป้องกันความปลอดภัยในอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ใช้สำหรับการตรวจสอบระบบป้องกัน ตรวจสอบการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่อันตราย รวมถึงวงจรความปลอดภัยในอาคาร

รีเลย์ Relay

รีเลย์เป็นทั้งอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนและหยุดวงจรไฟฟ้า โดยส่วนเอาต์พุตถูกขับเคลื่อนด้วยสัญญาณดำเนินงาน ซึ่งจะถูกเรียกใช้โดยสัญญาณอินพุตทางไฟฟ้าที่ถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์สวิตซ์ชิ่ง

Power Supply

OMRON จัดหาเพาเวอร์ ซัพพลาย อุปกรณ์ป้องกัน ระบบสายไฟ เต้ารับ ราง DIN-rail และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่การผลิต

Control Components

อุปกรณ์ควบคุมให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่การผลิตผ่านตัวตรวจนับ (Counter), เครื่องตั้งตำแหน่ง Cam, ไทเมอร์, ไทเมอร์สวิตซ์, ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล และอินพุตอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์เอาต์พุต

Motion / Drives

เซอร์โวมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ เหมาะสำหรับการควบคุมตำแหน่ง ควบคุมความเร็ว และควบคุมแรงบิดในงานควบคุมเครื่องจักรต่างๆ

Automation Systems

ระบบอัตโนมัติประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่สนับสนุนการควบคุมเครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ Network หรือ Software เพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบโฮสต์เป็นไปอย่างง่ายดาย


Catalog & Pricelist

Industrial Automation Guide 2017


OMRON in Factomart Marketplace