Omron

Power Supply Omron จัดหาเพาเวอร์ ซัพพลาย อุปกรณ์ป้องกัน ระบบสายไฟ เต้ารับ ราง DIN-rail และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่การผลิต

Power Supply and In Addition Omron

Power Supplies and In Addition

Power Supply Omron

Power Supply

Omron มีเพาเวอร์ ซัพพลาย หลายประเภท เช่น ชนิดที่ยึดกับราง DIN หรือชนิดที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ นอกจากนี้ Omron ยังมีรุ่น S8VS ซึ่งมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนเวลา และ Buffer Block ที่รองรับการหยุดชะงักของพลังงานชั่วขณะ และเพาเวอร์ซัพพลายที่มีความน่าเชื่อถือสูงรุ่นอื่น ๆ

UPS Omron

Uninterruptible Power Supply (UPS)

เพาเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์สำรองไฟ เพื่อป้องกันอุปกรณ์หรือระบบจากปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟที่เกิดจากไฟฟ้าดับหรือฟ้าผ่า นำเสนอ UPS ที่ช่วยคุณสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟที่อาจเกิดขึ้นในไซต์การผลิต เช่น “แรงดันไฟฟ้าลดลง” และ “กำลังไฟล้มเหลว”

Condition Monitoring Device Omron

Condition Monitoring Device

โดยการตรวจสอบสถานะของมอเตอร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งระยะเวลาการบำรุงรักษา

Axial Fans Omron

Axial Fans

สายผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบของ Omron ประกอบด้วยพัดลม AC แบบทนน้ำที่มีความทนทานต่อน้ำและสิ่งสกปรกที่เหนือกว่า รวมถึงพัดลมแกน AC ทั่วไป

UV-Light Curing Systems Omron

UV-Light Curing Systems

ระบบแสง UV ของ Omron โดยใช้พาวเวอร์ไลท์ UV ขนาด 365 นาโนเมตร เป็นแหล่งกำเนิดแสง พวกเขาได้รับการแก้ปัญหาด้วยความแม่นยำสูงเพียงใช้ความร้อนเล็กน้อย

Static Electricity Components Omron

Static Electricity Components

Omron มีไอออนไนซ์ที่มีไอออนบวกสูงและเซ็นเซอร์คงที่ ที่สามารถวัดค่าไฟฟ้าสวิตย์ได้อย่างแม่นยำ สิ่งเหล่านี้มีส่วนร่วมในมาตรการตอบโต้ไฟฟ้าสถิตผ่านเทคโนโลยี Sensing & Control

Measuring / Motor Protective Relays Omron

Measuring / Motor Protective Relays

อุปกรณ์ป้องกันจากแรงดันต่ำถึงแรงดันสูง วงจรไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันได้จากสภาวะผิดปกติของกระแสไฟฟ้าไหลเกิน ไฟลัดวงจรลงดิน แรงดันไฟตก และการหยุดชะงักของเฟส โดยการตรวจสอบสถานะวงจรหลักของแหล่งจ่ายไฟ

Digital Panel Indicator Omron

Digital Indicators

Omron นำเสอนโมเดลหลายรุ่น รวมถึงหน่วย Single-digit ที่แตกต่างกันหลากหลาย หน่วย Multi-digit (3 – 5 digits) พร้อมการสื่อสารแบบอนุกรม และจอภาพแบบยืดหยุ่นที่ให้การแสดงผลบนหน้าจอได้หลากหลาย

Laser marker Omron

Laser marker

เลเซอร์ มาร์คเกอร์ สำหรับความต้องการที่หลากหลาย จากการทำเครื่องหมายตัวอักษรที่ละเอียดและรหัส 2D บนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โครงร่างเรซิน และผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อการประมวลผล

Wiring Systems Omron

Wiring Systems

ส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยประหยัดการทำงานและพื้นที่ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ PLC, DeviceNet และ CompoBus/S

Sensor I/O Connectors and Sensor Controllers Omron

Sensor I/O Connectors and Sensor Controllers

เซ็นเซอร์ I/O คอนเนคเตอร์ และเซ็นเซอร์ คอนโทรลเลอร์ ที่เชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อแบบเซ็นเซอร์

Inspection System Omron

Inspection System

ระบบตรวจสอบนี้เหมาะสมกับความต้องการในการผลิต SMT ต่างๆ

Common Accessories Omron

Common Accessories

อุปกรณ์ต่อพ่วงสามารถใช้สำหรับส่วนประกอบต่างๆของ Control Components ของ OMRON

Download OMRON Catalog and Pricelist

Industrial Automation Guide 2017

Panel Builder Guide 2017