IIoT vs Industrial 4.0 เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

Share this post

Industry 4.0 หรือ อุตสาหกรรม 4.0 แนวทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องจักร ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตทำงานได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแนวทางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้มีการกระเพื่อมขึ้นทั่วโลกแต่มีการเรียกขานที่แตกต่างกันไป เช่น สหรัฐ คือ Smart Manufacturing, ยุโรป คือ Factories of the Future (FoF), เยอรมัน คือ Industry 4.0, ญี่ปุ่น คือ Industrial Value Chain Initiatives (IVI), เกาหลีใต้ คือ Manufacturing Innovation 3.0, จีน คือ Made in China 2025: A New Era for Chinese Manufacturing และ ไต้หวัน คือ Productivities 4.0

เรามีบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Industrial IoT หรือ IIoT หากท่านผู้อ่านท่านใดที่สนใจแนวนี้และกำลังหาข้อมูลสามารถเข้าไปชมได้ที่ แหล่งรวมข้อมูล Industrial Internet Of Things ระบบ IoT สำหรับอุตสาหกรรม และ คู่มือสอนการเลือกใช้ระบบ Industrial IoT ในโรงงานของคุณ ได้เลยครับ

หัวใจหลักของ Industry 4.0 ก็คือการสื่อสาร และการรวบรวมข้อมูล IoT จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญใน Industry 4.0 เราจึงเรียกว่า Industrial IoT หรือ IIoT ซึ่งก็คือการเชื่อมโยงเครื่องจักร คน และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง นำไปสู่การวิเคาระห์ และตัดสินใจที่แม่นยำ ช่วยทั้งในด้านการตรวสอบเครื่องจักร การบำรุงรักษา การลด downtime และต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการทำงาน และชิ้นงาน ซึ่งมีคุณค่ามากสำหรับงานอุตสาหกรรม

วิวัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ยุคเริ่มแรกของอุตสาหกรรมหรือเรียกว่า Industry 0 เป็น​ยุคหัตถกรรมและเกษตรกรรมที่ผลิตด้วยมือ หรือใช้สัตว์ช่วยในการผ่อนแรง และหลังจากนั้นมีวิวัฒนาการเรื่อยๆ จนถึง Industry 4.0 ในปัจจุบัน มาดูว่าในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ละช่วงเป็นยังไงกัน

Industry 1.0

อยูในช่วงศตวรรษที่ 18 เป็นยุคที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำจากพลังงานถ่านหินในระบบรถไฟและโรงงาน แรงงานเปลี่ยนจากเกษตรกร ช่างฝีมือ เข้าสู่การทำงานในโรงงานขนาดเล็ก

Industry 2.0

อยูในช่วงศตวรรษที่ 19 ยุคพลังงานใหม่จากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า การผลิตเป็นระบบสายพานที่เน้นการผลิตแบบ Mass Production ในปริมาณมากและรวดเร็ว แรงงานเข้ามาทำงานในระบบโรงงานที่ใหญ่มากขึ้น

Industry 3.0

อยูในช่วงศตวรรษที่ 20 เป็นยุคที่มีการนำเอา IT (Information Technology) และคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม ทำให้เกิดเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ แรงงงานบางส่วนจึงถูกหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่

Industry 4.0

อยูในช่วงศตวรรษนี้ศตวรรษที่ 21 เป็นการนำเอาโลกของการผลิต มาเชื่อมต่อกับเครือข่ายในรูปแบบ IoT (Internet of Things) ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตสินค้าเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล การนำสินค้าไปเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี รวมไปถึงการทำงานของแรงงานที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้งานผลิตสำเร็จได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

Industrial Internet Of Things (IIoT) คือะไร

Industrial Internet Of Things (IIoT) คือะไร?

Things คือเครื่องจักรณ์ IIoT เป็นการเชื่อมสิ่งเหล่านี้เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และลดค่าใช้จ่าย

IIot กับ Iot ต่างกันอย่างไร? cover image

IIoT กับ IoT ต่างกันอย่างไร?

Industrial IoT เป็นสับเซตของ IoT แต่มีหลายส่วนที่แตกต่างกัน โฟกัสและจุดประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกันหลายส่วน เรามาดูรายละเอียดกันในบทความนี้

Industrial IoT benefits for manufacturers cover image

ระบบ Industrial IoT ตอบโจทย์อะไรให้กับผู้ผลิต

คำตอบสั้นๆคือ “ใช่ มันดีจริง” แต่ทำไมถึงเป็นที่น่าสนใจ? อันนี้ต้องใช้เวลาในการอธิบาย เราเริ่มต้นจากการดูว่าเหล่าผู้ผลิตสามารถใช้เทคโนโลยี IIoT ทำอะไรได้บ้าง

IIoT Hardwares อุปกรณ์สำหรับระบบ Industrial IoT

IIoT Hardwares อุปกรณ์สำหรับระบบ Industrial IoT

IIoT Hardware เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Edge Devices มีอะไรบ้าง IIoT Gateway, Cellular Gateway, etc. แล้ว Sensor ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือไม่

Facebook Comments