ระบบ Industrial IoT ตอบโจทย์อะไรให้กับโรงงานผู้ผลิต

ระบบ Industrial IoT ตอบโจทย์อะไรให้กับโรงงานผู้ผลิต cover image

Share this post

ระบบ IIoT มันดีจริงเหรอ? ทำไมถึงเป็นที่น่าสนใจ?

คำตอบสั้นๆคือ “ใช่ มันดีจริง” แต่ทำไมถึงเป็นที่น่าสนใจ? อันนี้ต้องใช้เวลาในการอธิบาย

เราเริ่มต้นจากการดูว่าเหล่าผู้ผลิตสามารถใช้เทคโนโลยี IIoT ทำอะไรได้บ้าง

What Can The Manufacturers Use The IIoT Technology For

ความต้องการในการใช้ข้อมูล

ทุกโรงงานผู้ผลิตมีความต้องการที่จะใช้ข้อมูลในการผลิต มาใช้เพื่อที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดี มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าข้อมูลเรานั้นจะอยู่ที่ตัวเครื่องจักรไลน์ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ควบคุมก็ตาม เทคโนโลยี Industrial IoT สามารถช่วยให้โรงงานผู้ผลิตดึงข้อมูลจากระบบต่างๆที่อยู่ในโรงงานออกมาใช้ได้ ถูกกว่า เร็วกว่า และดีกว่า ระบบและวิธีดั้งเดิมที่ใช้กันมากกว่า 20 ปี (traditional systems)

โรงงานไซส์กลางและไซส์เล็กได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IIoT มากกว่า

โรงงานไซส์กลางและไซส์เล็กยิ่งจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IIoT กว่าโรงงานไซส์ใหญ่ เนื่องด้วยโรงงานไซส์กลางและไซส์เล็กไม่ต้องการที่จะใช้ทุกฟีเจอร์ในระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) หรือ MES (Manufacturing Execution System). 

ด้วยการใช้เทคโนโลยี IIoT โรงงานผู้ผลิตสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันจากระบบต่างๆ มาใช้ได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ใช้งบประมาณลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า และยังสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในการผลิตหรือแค่บางเครื่องจักรหรือบางไลน์ผลิตแล้วค่อยขยายไปใช้ให้ทั่วทั้งโรงงาน

กระบวนการนำข้อมูลการผลิตมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์

ไม่ว่าจะใช้วิธีดั้งเดิมหรือเทคโนโลยี IIoT กระบวนการในการนำข้อมูลการผลิตมาใช้ประโยชน์เป็นเหมือนกัน และแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. Detect & Monitor ตรวจจับและเฝ้าสังเกต
  2. Collect & Store รวบรวมและเก็บเข้าฐานข้อมูล
  3. Analyse & Report วิเคราะห์และสร้างรายงาน

ขั้นตอนที่ 1 - Detect & Monitor ตรวจจับข้อมูลและเฝ้าสังเกต

Sensors, Actuators, Controllers, Meters

แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์กับมิเตอร์ในการตรวจจับและตรวจวัดเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่คุณต้องการไม่ว่าจะใช้วิธีดังเดิมหรือใช้เทคโนโลยี IIoT ก็ตาม

HMI Process Flow Diagram

โดยทั่วไปคุณอาจจะให้คนไปจดข้อมูลแบบแมนนวลด้วยกระดาษกับปากกาหรือจดลงบนไฟล์ Excel ถ้าแบบอัตโนมัติคุณอาจจะดูข้อมูลใน HMI (Human Machine Interface) หรือผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ในไซต์งานของคุณ

IIoT Control Room

แต่ด้วยเทคโนโลยี Industrial IoT คุณสามารถที่จะมอนิเตอร์สิ่งที่อยู่ในไซต์งานของคุณได้ทุกที่และทุกเวลา ในยุคสมัยนี้หน้าจอมือถือเป็นจอมอนิเตอร์ที่คุณดูอยู่บ่อยที่สุดอย่างแน่นอน

Facebook Comments