สูตรง่ายๆ สำหรับคำนวณน้ำหนัก Load Cell

Load cell

Share this post

โหลดเซลล์แต่ละประเภทและแต่ละรุ่นสามารถรองรับน้ำหนักหรือแรงกดได้แตกต่างกัน เราจึงนำเสนอวิธีการคำนวณน้ำหนักและจำนวนโหลดเซลล์ที่ต้องการใช้งานด้วยสูตรง่ายๆ ที่ท่านอ่านแล้วเข้าใจ ทำตามได้ทันที

คุณสามารถดูและเลือกซื้อ โหลดเซลล์ (Load Cell) เซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก ทั้งหมดหลายรุ่นที่ให้คุณซื้อได้ทันที หากมีข้อสงสัยทีมงาน Factomart ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านผ่านช่องทาง Live Chat ได้ทันทีครับ หรือถ้าสนใจอ่านข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมของโหลดเซลล์ติดตามได้จาก แหล่งรวมข้อมูล โหลดเซลล์ (Load Cell) เซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก ได้เลยครับ

การออกแบบและเลือกขนาดพิกัดของ Load cell ให้ถูกต้อง และเหมาะสมมีความสำคัญในการเลือกใช้โหลดเซลล์ ถ้าเลือกพิกัดน้อยเกินไป โอกาสที่น้ำหนักจะเกินและสร้างความเสียหายแก่ Load cell มีสูง แต่ถ้าเลือกพิกัดมากเกินไป ก็จะทำให้ความละเอียดน้อยลง ค่าน้ำหนักมีโอกาสผิดพลาดมากขึ้น ดังนั้นในการออกแบบ ติดตั้ง Load cell จึงควรปรึกษาผู้ขายที่มีความรู้เกี่ยวกับ Load cell เพื่อที่จะได้เลือกใช้งาน Load cell ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คำนวณน้ำหนักของการใช้ Load Cell

การคำนวนหาน้ำหนักโหลดเซลล์แบบง่ายๆ มีดังนี้ เราควรเผื่อน้ำหนักเป็นสองเท่าของน้ำหนักรวม เช่น เราต้องการออกแบบเครื่องชั่งน้ำหนัก 500 Kg.  มีน้ำหนักของเพลทตราชั่ง 200 Kg ต้องการใช้งาน Load cell 4 ตัว จะเป็น

=  ((น้ำหนักที่ต้องการชั่ง + น้ำหนักของเพลทตราชั่ง) x 2 )/จำนวนของ Load cell

=  พิกัดของโหลดเซลล์

นำมาคำนวณได้ ดังนี้

=  ((500 + 200) x 2 )/4

=  350

สรุปได้ว่า เราต้องเลือกใช้ Load Cell ที่มีพิกัดตัวละ 350 kg. หรือมากกว่านั้น

การคำนวณขนาดของ Load Cell : ควรจะใช้น้ำหนัก 2 เท่าของน้ำหนักรวม การต่อสาย ต่อสายดิน สาย bypass

ตัวอย่างจำนวนโหลดเซลล์ที่ติดตั้งบนฐานของถังไซโล

load cell

จากสูตรการคำนวณข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการเลือกใช้จำนวนโหลดเซลล์ หากท่านมีข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถตอบกลับกล่องข้อความด้านล่างนี้ หรือหากต้องการทราบข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโหลดเซลล์เพิ่มเติมของโหลดเซลล์ติดตามได้จาก แหล่งรวมข้อมูล โหลดเซลล์ (Load Cell) เซ็นเซอร์ ชั่งน้ำหนัก ได้เลยครับร

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments