เราจะแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 ให้เป็น Ethernet LAN ได้อย่างไร?

Serial to Ethernet Converter

Share this post

อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมมักจะส่งสัญญาณเป็น Serial RS485 ซึ่งจำต้องเอาเข้าระบบ LAN Ethernet Network เพื่อที่จะทำการสื่อสารกันกับอุปกรณ์อื่นๆ แต่ การแปลงสัญญาณแบบ Serial มาเป็น อีเทอร์เน็ตนั้นทำได้อย่างไร? และต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง? ในบทความนี้เราจะแสดงตัวอย่างวิธีการทำให้ดูกันครับ

คุณสามารถเข้าไปอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 เป็น Ethernet  ในหน้านี้จะรวมรวบบทความที่่น่าสนใจไว้มากมายทั้งเรื่องการทำงาน การเลือก การต่อใช้งาน และวิธีการแปลงสัญาณ โดยบทความทั้งหมดคุณสามารถเข้าไปอ่านได้เลย และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ฟรีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีหน้าแคตตาล็อกสินค้าให้คุณเข้าไปดาวน์โหลดฟรี เพื่อใช้หารุ่นที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากปัจจุบัน ถ้าพูดถึงเรื่องของ Industrial 4.0 คงไม่มีใครไม่รู้จัก และถือได้ว่าเป็นเรื่องที่พูดถึงมากที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่ง Industrial 4.0 คือ การผลิตด้วยการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตระหว่างเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นยุคใหม่ของการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมเครื่องจักรให้เครื่องจักรสื่อสารข้อมูลกันเอง

ทั้งนี้เครื่องจักรหรือคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในโรงอุตสาหรรมส่วนใหญ่แล้วจะส่งข้อมูลเป็นแบบ Serial ที่มีทั้งแบบ RS232/422/485 ซึ่งไม่สามารถส่งไปยังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เลย จะต้องมีการแปลงสัญญาณให้อยูในโครงข่ายเดียวกันก่อน  อุปกรณ์ที่จะทำการแปลงสัญญาณนั้นเราจะเรียกว่า Media Converter ชนิด Serial to Ethernet หรือบางงครั้งก็จะเรียก Serial to LAN ทั้งนี้ Converter หลักๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างอยู่ 2 แบบ ดังนี้ Serial to Ethernet และ Serial to Ethernet Modbus

ความแตกต่างระหว่าง Serial to Ethernet กับ Serial to Ethernet Modbus

การแปลงสัญญาณ Serial to Ethernet Modbus เป็นการแปลงสัญญาณที่ใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับการส่งข้อมูลแบบ Modbus Protocal ซึ่ง Serial Interface Protocal จะเป็น Modbus RTU/ASCII serial RS232/422/485 ส่วน Ethernet Interface Protocal จะเป็น Modbus TCP/IP หากใช้ Serial to Ethernet แบบธรรมดาหรือไม่รองรับ Modbus Protocal ก็ไม่สามารถสือสารกันได้

ตัวอย่างการการประยุกต์ใช้งาน

เนื่องทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความต้องการที่จะแสดงผลจากการวัดกำลังไฟฟ้าโดย Power Meter ที่ติดอยู่หน้าตู้มาแสดงในห้องควบคุมหรือ Control room เนื่องจากต้องการลดเวลาในการที่ต้องเดินไปเก็บข้อมูลหรือดูสถานะของการใช้ไฟฟ้าที่หน้าตู้ ซึ่งมีวิธีการดังนี้

Power Meter ที่ใช้เป็นรุ่น DMG800 ของแบรนด์ Lovato Electric ซึ่งมีพอร์ทสื่อสารเป็น Serial RS485 แล้วใช้ Media converter ทำการแปลงสัญญาณจาก Serial RS485 to Ethernet รุ่น NPort5310 ของแบรนด์ MOXA หลังจากนั้นเดินสาย LAN มาเข้าพอร์ท RJ45 ที่พอร์ทของคอมพิวเตอร์ สามารถดู Diagram ได้ดังรูปด้านลาง

Software ที่ใช้

ใช้ในการรับข้อมูลจากเพาว์เวอร์มิเตอร์ DMG800

ใช้ในการค้นหา Network

การตั้งค่า

การตั้งค่า IP Address บนอุปกรณ์การแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 เป็น Ethernet

Serial to Ethernet Converter

เนื่องจากอุปกรณ์ Serial to Ethernet ของแบรนด์ MOXA นั้น สามารถตั้งค่าผ่าน Web Browser ได้เลย ซึ่งก่อนอื่นเราเปิด Web Browser ก่อนแล้วพิมพ์ IP Address ซึ่งสามารถดูได้ที่ Nameplate ของอุปกรณ์ ซึ่ง IP Address ของอุปกรณ์นี้คือ 192.168.127.254 พิมพ์ลงไป แล้วกด Enter หลังจากนั้น Web Browser ก็จะแสดงดังรูป ซึ่งหน้าแรกก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปของอุปกรณ์ บอกโมเดลอุปกณ์ ส่วนด้านซ้ายมือจะเป็น Main Menu สำหรับการตั้งค่า

Serial to Ethernet Converter

สำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์นี้เราจะทำการตั้งค่าอยู่ 3 ส่วนหลักๆ คือ Network Setting, Serial Setting และ Operating Setting

Serial to Ethernet Converter

เลือกแถบเมนู Network Setting เพื่อทำการตั้งค่า IP ใหม่ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างข้อมูลต่างๆ ไปที่แถบ IP Address ให้ใส่หมายเลข IP เป็น 192.168.127.110 จากนั้นกด Submit

Serial to Ethernet Converter

กด Save/Restart

Serial to Ethernet Converter

ใส่ IP Address 192.168.127.110 ลงแถบ Web Browser จากนั้น Enter เพื่อเข้าหน้าเว็บการตั้งค่า เมื่อใส่เข้ามาสู่หน้าเว็บการตั้งค่าแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ โดยสังเกต IP บนแถบ Web Browser จะขึ้นเป็น 192.168.127.110

Serial to Ethernet Converter

กดเปิดแถบเมนู Serial Setting จากนั้นเลือก Port 1 เมื่อกดแล้วจะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า โดยแถบที่ต้องตั้งค่าจะมีดังนี้

 • Baud rate เลือกเป็น 6900
 • Flow control เลือกเป็น None
 • Interface เลือกเป็น RS-485 2-Wire

เมื่อตั้งค่าตรงตามที่ต้องการแล้ว ให้เลือก Submit เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

Serial to Ethernet Converter

จากนั้นกด Save/Restart เป็นอันเสร็จในส่วนนี้

Serial to Ethernet Converter

กดเปิดแถบเมนู Operating Setting จากนั้นเลือก Port 1 เมื่อกดแล้วจะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า โดยแถบที่ต้องตั้งค่าจะมีดังนี้

 • Operation Mode เลือกเป็น TCP Server Mode
 • Local TCP port เลือกเป็น 8000

เมื่อตั้งค่าตรงตามที่ต้องการแล้ว ให้เลือก Submit เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

Serial to Ethernet Converter

จากนั้นกด Save/Restart เป็นอันเสร็จในส่วนนี้

Serial to Ethernet Converter

กด Home เพื่อกลับหน้าหลัก หลังจากที่ตั้งค่าทั้ง 3 เมนู เป็นที่เรียบร้อย

การตั้งค่า IP Address บนคอมพิวเตอร์

Serial to Ethernet Converter

จากนั้นให้เปิดแถบ Control Panel เข้าเมนู Network and Sharing Center

Serial to Ethernet Converter

กดเลือก Ethernet

Serial to Ethernet Converter

กดเลือก Properties

Serial to Ethernet Converter

กดเลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

Serial to Ethernet Converter

จากนั้นหน้าต่าง IP Address จะปรากฏขึ้น ให้ใส่ IP อะไรก็ที่อยู่ในวง 192.168.127.xxx แต่ห้ามตรงกับ IP ของ Nport ที่เป็น 192.168.127.110 ตามตัวอย่างเราจึงใส่ IP เป็น  192.168.127.123 และ Subnet mask เป็น 255.255.255.0 จากนั้นกดปิดแถบส่วนนี้ทั้งหมด

การตั้งค่าโปรแกรม SmartEEpro

Serial to Ethernet Converter

เปิดโปรแกรม SmartEEpro

Serial to Ethernet Converter

เปิดหน้าต่าง Demand Monitoring ขึ้นมา เป็นส่วนจอแสดงข้อมูลของมิเตอร์ที่เชื่อมกับ Serial to Ethernet สังเกตแถบด้านขวามือที่ไม่มีค่าใดๆ ปรากฏเลย เป็นเพราะยังไม่มีการเชื่อมมิเตอร์เข้ากับ Serial to Ethernet ต่อจากนี้เราจะไปดูขั้นตอนการตั้งค่าในส่วนนี้กัน

Serial to Ethernet Converter

เปิดหน้าต่าง Quick เลือกแถบเมนู “กำหนดมิเตอร์”

Serial to Ethernet Converter

ที่หน้าต่าง Meter Configure กำหนดมิเตอร์ ขั้นตอนแรกต้องไปเลือกชนิดมิเตอร์ตามช่องสี่เหลี่ยมสีแดง

Serial to Ethernet Converter

เลือกชนิดมิเตอร์เป็น Lovato DMG800 (no PT) แล้วกด OK

Serial to Ethernet Converter

หลังจากเลือกชนิดมิเตอร์แล้ว ให้ไปกดที่ปุ่ม Port Config

Serial to Ethernet Converter

ที่หน้าต่าง Port Config จะมีแถบค่าให้เลือกต่างๆ ที่ต้องตั้งค่ามีดังนี้

 • Protocol เลือกเป็น Multi(+Modus+Mbus+Ansi) over TCP
 • IP Address ใส่ 192.168.127.110 ให้ตรงกับกับ IP ของ Nport
 • Port Number เลือกเป็น 8000

จากนั้นกดตกลงและปิด เป็นอันเสร็จการตั้งค่าในส่วนนี้

Serial to Ethernet Converter

จากนั้นกดตกลงและปิด ในหน้า Meter Configure

Serial to Ethernet Converter

แถบ Quick ให้เลือกเมนู “เฝ้าดู Demand”

Serial to Ethernet Converter

เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ที่หน้าต่างแสดงผล Demand Monitoring สังเกตที่แถวขวามือจะมีตัวเลขค่าปรากฏขึ้น ต่างจากตอนแรกที่ยังไม่มีค่าตัวเลข เพราะตอนนี้เราได้ทำการเชื่อมต่อมิเตอร์เข้ากับย Serial to Ethernet Converter เป็นที่ที่เรียบร้อย เพียงเท่านี้เราก็สามารถดูค่าของมิเตอร์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้

NPort MOXA

ถ้าคนที่อยู่ในวงการ Industrial Networking จะตอ้งรู้จัก MOXA อย่างแน่นอน เพราะอุปกรณ์ของ MOXA จะเป็น Industrial Grade หรือเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถทนการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายได้ดี เช่น ทนฝุ่น, อุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 70 องศา และอื่นๆ ซึ่ง Serial to Ethernet รุ่น NPort5100 ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิต มีคุณสมบัติดังนี้

 • พอร์ตอินเตอร์เน็ต 8-pin RJ45 ความเร็ว 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX  1 พอร์ต
 • พอร์ต Serial RS-232/422/485, DB9 1 พอร์ต
 • Housing เป็นโหละ น้ำหนัก 300 กรัม
 • แรงดันไฟเลี้ยง 12 – 48VDC
 • MTBF : 2,231,530 hrs และรับประกัน  5 ปี

NPort 5100

Model No. Description ราคา (บาท)
NPort 5110 1-port RS-232 device server, 0 to 55°C operating temperature 6,730
NPort 5110-T 1-port RS-232 device server, -40 to 75°C operating temperature 9,800
NPort 5130 1-port RS-422/485 device server, 0 to 55°C operating temperature 6,730
NPort 5150 1-port RS-232/422/485 device server, 0 to 55°C operating temperature 7,300

NPort 5100A

Model No. Description ราคา (บาท)
NPort 5110A 1-port RS-232 device server, 0 to 60°C operating temperature 7,450
NPort 5110A-T 1-port RS-232 device server, -40 to 75°C operating temperature 10,790
NPort 5130A 1-port RS-422/485 device server, 0 to 60°C operating temperature 7,450
NPort 5130A-T 1-port RS-422/485 device server, -40 to 75°C operating temperature 10,790
NPort 5150A 1-port RS-232/422/485 device server, 0 to 60°C operating temperature 8,090
NPort 5150A-T 1-port RS-232/422/485 device server, -40 to 75°C operating temperature 11,490

หากคุณสนใจสินค้า สามารถเข้าไปดูและเลือกซื้อ อุปกรณ์การแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 เป็น Ethernet ได้ที่หน้าเว็บออนไลน์ของเรา มีสินค้าหากหลายรุ่น จากแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย

ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

ดาวน์โหลดคู่มือการแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 เป็น Ethernet

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือและศูนย์รวมข้อมูลการแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 เป็น Ethernet  คุณสามารถดาวน์โหลดบทความทุกบทในรูปแบบไฟล์เอกสารได้ที่นี่เลย มีบทความดังนี้ Serial to Ethernet คืออะไรแล้วทำงานอย่างไร การเลือก Serial to Ethernet Converter วิธีต่อเครื่องจักรเข้ากับระบบ Ethernet ในโรงงาน และการแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 ให้เป็น Ethernet LAN

New call-to-action

แคตตาล็อกและราคา สำหรับเลือกซื้ออุปกรณ์การแปลงสัญญาณ Serial RS232/422/485 เป็น Ethernet

แหล่งร่วมแคตตาล็อกและราคา (Price list) จากแบรดน์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ Networking ได้แก่แบรนด์ Antaira และ MOXA ซึ่งอุปกรณ์ของ 2 แบรนด์นี้ถือว่าอยู่ในเกรด Industrial หรือเหมาะกับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในบทความนี้ได้มีการแนะนำสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเมืองไทย ให้เลือกใช้งานอีกด้วย จะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยย

Button-N04
Button-02-Home-back-New
Serial to Ethernet Converter
Serial to Ethernet Converter
Serial to Ethernet Converter
Serial to Ethernet Converter
Facebook Comments