การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์สำหรับห้างสรรพสินค้า

Share this post

ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์ประเภทพาเนลมิเตอร์มาใช้งานในห้างสรรพสินค้าหรือตามศูนย์การค้าใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำบิลค่าไฟฟ้า Billing การจัดการพลังงานไฟฟ้า Energy Management หรือแม้กระทั่งการควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า Demand Control ก็สามารถทำได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น

การทำบิลค่าไฟฟ้าสำหรับห้างสรรพสินค้า Billing

ในปัจจุบันการทำ Billing สำหรับ Community Mall, Service Apartment และอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องใช้คนเดินไปจดค่าที่หน้ามิเตอร์อีกต่อไป เนื่องจากมิเตอร์สามารถส่งค่า kWh เข้าสู่ซอฟต์แวร์ได้โดยตรง และยังสามารถประยุกต์ใช้งานกับมิเตอร์น้ำ ค่าโทรศัพท์ มารวมในบิล ใบเสร็จ เดียวกันได้ โดยโปรแกรมยังสามารถคำนวณการใช้ไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของ Billing ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นระบบ TOD, TOU หรือ Normal ทำให้ง่ายในการบริหารจัดการมากขึ้น

การบริการจัดการพลังงานไฟฟ้า Energy Management

ในอดีตการที่ผู้ประกอบการจะประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการควบคุมค่า Demand นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องจัดทำโหลดโปรไฟล์ และต้องคอยจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์หน้าโรงงานทุก 15 นาที เพื่อดูว่าเวลาใดคือเวลาที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และใช้เวลามาก และอาจได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนัก แต่ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการค่า Demand ได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

ปัจจุบันมีโปรแกรมในการบริหารจัดการและควบคุมพลังงานไฟฟ้าที่สามารถดูกราฟของ kWh ได้ทุก 15 นาที เพื่อวิเคราะห์ว่าช่วงใดที่ใช้ไฟมากที่สุด โดยคุณสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด หรือสามารถดูแยกแต่ละส่วนเพื่อวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของแต่ละส่วนได้ ซึ่งจากข้อมูลส่วนนี้จะทำให้ทราบแนวโน้มว่าในช่วงเวลาใดที่มีการใช้ไฟฟ้ามากสุด แล้วนำข้อมูลที่ได้มานั้นมาหาแนวทางในการวางแผนการใช้พลังงานต่อไป

เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องวางแผนดำเนินการ เพื่อพิจารณาว่าสามารถเปลี่ยนเวลาการใช้งานเครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้าใดได้บ้าง เพื่อลดค่ากำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาโหลดสูงสุด ลดพลังงานสูญเสียในระบบ และทำให้ต้นทุนเฉลี่ยค่าไฟฟ้าต่อผลผลิตต่ำลงด้วย จากนั้นก็ต้องดำเนินการควบคุมและติดตามผล มีการเสนอผลลัพธ์เป็นระยะเพื่อการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

ตัวอย่างของใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน สามารถพิมพ์จากซอฟต์แวร์ได้

การควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า Demand Control

Demand Management

การควบคุมค่า Demand ไม่ให้เกินค่าที่ตั้งไว้ โดยสามารถต่ออุปกรณ์ตัดต่อภายนอก เช่น Remote I/O เพื่อใช้ในการเตือนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น หรือใช้ในการตัดต่อโหลดที่ไม่จำเป็นออกไป และถ้าหากค่า Demand เข้าสู่สภาวะปกติก็สามารถที่จะต่อโหลดให้กลับมาทำงานตามปกติได้

Facility Monitoring

การเฝ้าดูค่าการใช้พลังงานต่างๆ เช่น ไฟ น้ำ ลม น้ำมัน หรือแก๊สต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานจะได้เห็นภาพรวมของการใช้พลังงานทั้งหมด

ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

Facebook Comments