การประยุกต์ใช้ Flow Meter เพื่อวัดของเหลว ให้ได้ดังใจ!

บทความนี้เราจะพูดถึง การประยุกต์ใช้ Flow Meter เพื่อการวัดของเหลวให้ได้ดังใจ โดยเราจะอธิบายถึงรายละเอียด และ ยกตัวอย่างการใช้งาน ต่างๆ ว่ามีการทำงาน และ มีความเหมาะสมกับการใช้งานประเภทใด? 

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความรู้และความเข้าใจว่า โฟลมิเตอร์คืออะไร? เพื่อทำให้เรามีความรู้ และ ความเข้าใจ เพื่อนำไปเลือกประยุกต์ใช้กับ กลุ่มสินค้าของโฟลมิเตอร์ ได้ตามที่ต้องการ โดยรายละเอียดดังนี้

การประยุกต์ใช้ Flow Meter เพื่อวัดของเหลว ให้ได้ดังใจ!

ในการประยุกต์ใช้งาน Flow Meter หรือ เครื่องมือวัดอัตราการไหล เพื่อให้การใช้งานตรงตามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด หรือ ตรงตามเงื่อนไขของเครื่องมือวัดอัตราการไหลแต่ละประเภทนั้น จำเป็นต้องศึกษาเรื่องคุณสมบัติ และ วิธีการเลือก Flow Meter ให้ดีก่อนเพื่อให้ได้ค่า
การวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Flow Meter จะได้แก่ การใช้ Ultrasonic Flow Meter ในการวัดอัตราการไหลของน้ำ ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย, การใช้ Small Electromagnetic Flow Meter ในการวัดอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น, การใช้ Small Electromagnetic Flow Meter ในการวัดอัตราการไหลของน้ำมัน, การใช้ Ultrasonic Flow Meter ในการวัดอัตราการไหลของการรั่วในระบบอากาศ ระบบลม เป็นต้น


รูปที่ 1  การใช้ Ultrasonic Flow Meter ในการวัดอัตราการไหลของน้ำ ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
รูปที่ 2 การใช้ Small Electromagnetic Flow Meter ในการวัดอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น

รูปที่ 3 การใช้ Small Electromagnetic Flow Meter ในการวัดอัตราการไหลของน้ำมัน

รูปที่ 4 การใช้ Ultrasonic Flow Meter ในการวัดอัตราการไหลของการรั่วในระบบอากาศ ระบบลม


รูปที่ 5 การใช้ Ultrasonic Flow Meter ในการหาค่า Load Factor ของระบบ Air Compressor

รูปที่ 6 การใช้ Capacitive Electromagnetic Flow Meter ในเครื่องจักรต่างๆ

จากตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานทั้งหมดที่ทางเราได้นำมาเสนอนนั้น คงทำให้ท่านได้เห็นภาพ การประยุกต์ใช้ Flow Meter เพื่อวัดของเหลวได้นะครับ และ เราหวังข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะสามารถเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานของท่าน และ สามารถเลือกใช้  กลุ่มสินค้าของโฟลมิเตอร์   ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งความรู้ในส่วนนี้เป็นความรู้ที่จะทำให้ท่านได้เข้าใจว่า  โฟลมิเตอร์คืออะไร? ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยเสริมให้ท่านสามารถใช้งาน Flow Meter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาการประยุกต์ใช้ที่ทาง my.Factomart.com ของเราได้นำมาเสนอให้ท่าน หากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด สามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรา 

Facebook Comments