ประยุกต์ใช้งาน Process Meter

กลับมาพบกับบทความสุดท้ายของ Process Meter ด้วยเรื่องของการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งทางทีมงานได้รวบรวมตัวอย่างที่เคยมีการนำ Process Meter ไปประยุกต์ใช้งานจริงให้ท่านผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการนำไปดัดแปลงเข้ากับงานที่แตกต่างกันครับ หากท่านสนใจเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ Process Meter สามารถติดตามได้จาก “ศูนย์รวมข้อมูล Process Meter” ได้เลยครับ หรือหากต้องการสั่งซื้อ สามารถกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันที ที่ Factomart.com

การประยุกต์ใช้งาน Digital Panel Process Meter

ในการประยุกต์ใช้งานตัว Digital Panel Process Meter นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะนำมาใช้ในการวัดค่าสัญญาณไฟฟ้า DCA, DCV ที่ส่งออกมาจากตัวเซ็นเซอร์ หรือคอนโทรลเลอร์ต่างๆ เพื่อดูค่าของเซ็นเซอร์เหล่านั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ นอกจากนี้ก็ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งข้อมูลมาเก็บไว้ใน PC หรือการควบคุมในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยสามารถดูตัวอย่างการใช้งานได้ดังนี้

  • การเชื่อมต่อพอร์ตการสื่อสาร Communication RS-485 ผ่าน Protocal Modbus เพื่อส่งข้อมูลที่วัดได้ ไปเก็บไว้ยังคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายสัญญาณสื่อสาร Twisted Pair Cable และใช้ตัว Media Convertor ซึ่งเป็นตัวแปลงระดับสัญญาณ RS-485 เป็น USB เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับ PC การใช้ RS-485 แทนที่จะเป็นการต่อ USB ไปยังมิเตอร์โดยตรงก็เพราะว่า ในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีการเดินสายสัญญาณที่ไกล โดย RS-485 สามารถรองรับการเดินสายได้ไกลถึง 1km ในการบันทึกข้อมูลหรือควบคุมตัวมิเตอร์ จะอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเร็จรูปที่ถูกติดตั้งไว้ที่ตัว Computer ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่อง Server

 
ภาพแสดงการสื่อสารระหว่าง Digital Panel Meter ผ่านระบบ Fieldbus Network

การประยุกต์ใช้ตัวเอาท์พุทรีเลย์ของตัว Digital Panel Process Meter ในการตรวจจับระดับของกระแสที่ต้องการวัด เช่น กระแสเกินกว่าที่กำหนด หรือ กระแสต่ำกว่าที่กำหนด และให้มีไฟเตือน หรือสั่งตัดวงจรไฟฟ้า

ภาพแสดงตัวอย่างการตั้ง Alarm ของ Digital Panel Process Meter

เป็นอย่างไรบ้างครับกับตัวอย่างของการนำ Process Meter ไปประยุกต์ใช้งานตามตัวอย่างที่เราได้นำเสนอมาให้ท่านได้ติดตามกัน สำหรับท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานสามารถสอบถามทีมงาน Technical Engineer ของเราได้ทุกช่องทางครับ หากท่านสนใจหัวข้ออื่นๆ ของ Process Meter ได้จาก “ศูนย์รวมข้อมูล Process Meter” ได้เลยครับ หรือหากต้องการสั่งซื้อ สามารถกดสั่ง ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันที ที่ Factomart.com

Facebook Comments