วิธีการประกอบ สวิทช์ไฟและเต้ารับไฟฟ้า AvatarOn A Schneider Electric

ขนาดฝาครอบ 3 ช่อง2 ช่อง 1 ช่อง
ขนาดโมดูลสวิตช์และเต้ารับS+S+SS+SS
S+2S  
M+M  
E  
Facebook Comments