การติดตั้ง Flow Meter อย่างลื่นไหลโดนใจทุกการวัด!

ไม่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ใดๆ การติดตั้งที่ดีคือรากฐานสำคัญ ที่มีผลอย่างมากต่อการใช้งาน และ อายุของอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ Flow Meter ก็เช่นกันมีความต้องการการติดตั้งที่ดีไม่ต่างจากอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ในบทความนี้จะแสดง เงื่อนไขสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต้องคำนึงถึงทุกครั้ง ในการติดตั้ง Flow Meter และ องค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Flow Meter 

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความรู้และความเข้าใจว่า  โฟลมิเตอร์คืออะไร? เพื่อทำให้เรามีความรู้ และ ความเข้าใจ เพื่อนำไปเลือกประยุกต์ใช้กับ   กลุ่มสินค้าของโฟลมิเตอร์  ได้ตามที่ต้องการ โดยรายละเอียดดังนี้

การติดตั้ง Flow Meter อย่างลื่นไหลโดนใจทุกการวัด!

ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการติดตั้ง

ในการติดตั้ง Flow Meter หรือ เครื่องมือวัดอัตราการไหล นั้น มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการวัดแบบทางอ้อมไม่ได้วัดค่าโดยตรง โดยปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องมือวัดสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยดังนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม Environmental influences
อุณหภูมิของของไหล Fluid Temperature
การแกว่งของแรงดันของไหล Pressure Pulsations
แรงสั่นสะเทือน Vibration
เงื่อนไขการไหล
รูปแบบท่อหรือภาชนะที่ของไหลไหลผ่าน
การติดตั้ง In line Flow Meter ต้องเชื่อมท่อหน้าแปลน Flange Mounting จำเป็นต้องตรวจสอบแรงที่ใช้ในการขันน๊อต ไม่เกินมาตรฐาน
การติดตั้งระบบกราวด์ ต้องมั่นใจว่าเชื่อมต่อถึงกันหมด และไม่เกิดกราวด์ลูป
เงื่อนไขการติดตั้งทั่วๆ ไป
ทิศทาง และตำแหน่งในการติดตั้ง Flow Meters
มีของไหลอยู่ในท่อเต็มตลอดเวลา
ในกรณีวัดของไหลที่เป็นของเหลว ต้องมั่นใจว่าไม่มีอากาศ หรือ ไอ ปะปนอยู่ภายใน
ในกรณีวัดของไหลที่เป็นแก็ส ต้องมั่นใจว่าไม่มีของเหลวตกคร่อมอยู่ภยใน
ควรติดตั้งตัวลดแรงสั่นสะเทือนที่จุดติดตั้งตัว Flow Meter ทั้งก่อนและหลังท่อ
ควรติดตั้งตัวกรองต่างๆ ก่อนขาเข้าของตัววัด Flow Meter
ควรติดตั้งตัวป้องกันการกระเพื่อมของแรงดัน Pressure pulsations และ Flow surges
การตัดตั้งตัว Flow Control หรือ Flow Limit ควรติดตั้งหลังหรือขาออก Flow Meter
ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่มีการกำเนิดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใกล้กับ Flow Meter ชนิดที่อาจได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก
จุดที่ติดตั้งตัว Vortex Flow Meter ควรเพิ่มขนาดทางเข้าและทางออกของท่อ หรือติดตั้ง Flow straighteners
ในกรณีที่ Flow Rate มีค่ามากกว่าคุณสมบัติของ Flow Meter ควรติดตั้งตัว Flow Meter มากกว่า 1 ตัว ในลักษณะของการขนานกัน
ควรติดตั้งข้อต่อไว้ที่ขาออกของ Flow Meter เพื่อใช้สำหรับการสอบเทียบตัว Flow Meter
ควรติดตั้งเส้นทางท่อสำรอง By-pass ในกรณีที่ต้องการซ่อมบำรุง โดยไม่ต้องเปิดระบบ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการวัดอัตราการไหล

องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดการไหล

ปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องในด้านการวัดโดยตรง แต่องค์กรดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแต่ละส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ Flow Meter ไม่ว่าจะเป็นการจักส่ง หรือ การออกแบบ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการทุกด้าน เช่น ด้านความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างขององค์กร แต่ตัวย่อของชื่อองค์กรได้แก่

AChI         American Chemical Institute
AGA          American Gas Association
ANSI         American National Standards Institute
API            American Petroleum Institute
ASME       American Society of Mechanical Engineers
ASTM       American Society for Testing and Materials
BSI           British Standards Institute
DIN          Deutsches Institit für Normung
EIA           Electronic Industries Alliance
HSE         Health and Safety Executive
IEC          International Electrotechnical Commission
IEEE        Institute of Electrical & Electronic Engineers
ISA           International Society for Automation (formerly Instrument Society of America)
ISO          International Organisation for Standards
NEMA      National Electrical Manufacturers Association
OSHA      Occupational Safety and Health Administration
TIA           Telecommunications Industry Association

การติดตั้ง Flow Meter อย่างลื่นไหล ให้โดนใจทุกการวัด นั้น จำเป็นต้องอาศัยความใส่ใจในปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจะทำให้ได้ครบตามปัจจัยนั้น อาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของท่านได้อย่างแน่นอน

และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาการติดตั้งที่ทาง my.Factomart.com ของ เราได้นำมาเสนอให้ท่าน โดยเนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้รู้และเข้าใจว่า   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปเลือกประยุกต์ใช้กับ ได้ตามที่ต้องการ หากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด สามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรา

Facebook Comments