การติดตั้งตัว Digital Tachometer

ทุกท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่นั้นทำไม? ต้องมีคู่มือการติดตั้งหรือมีคู่มือการใช้งานมาให้เสมอ เหตุผลเป็นเพราะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการติดตั้งหรือเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ทาง Factomart.com จึงขอเสนอบทความเรื่อง การติดตั้งตัว Digital Tachometer เชิญผู้อ่านศึกษาได้เลยครับ

การติดตั้งตัว Digital Tachometer

ในการติดตั้งตัวเครื่องวัดความเร็วรอบ Digital Tachometer เข้ากับตัวเซ็นเซอร์แบบต่างๆ เพื่อใช้งานวัดความเร็วรอบ วัดอัตราการไหล หรือวัดระยะทางนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบตำแหน่งของการเดินสายจากตัวเซ็นเซอร์ที่จะต่อเข้ากับเครื่องวัดความเร็วรอบให้ถูกต้อง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเสียหายได้

ภาพการเชื่อมต่อสายของเซ็นเซอร์แบบ NPN และ PNP กับเครื่องวัดความเร็วรอบ

นอกจากวิธีการต่อใช้งานสัญญาณอินพุตแล้วยังมีเรื่องของการต่อสัญญาณเอาท์พุตประเภทต่างๆ ของตัว Digital Tachometer ที่จะนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่น เสียงเตือน Alarm, Tower Light หรือ PLC

ภาพการเชื่อมต่อเอาท์พุตของเครื่องวัดความเร็วรอบกับโหลด

สำหรับการเจาะหน้าตู้คอนโทรลหรือแผงหน้าปัดต่างๆ เพื่อติดตั้งตัว Digital Tachometer นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถ้าเจาะขนาดผิดพลาดอาจทำให้การติดตั้งไม่เรียบร้อย ความแข็งแรงทนทานลดลง อีกทั้งยังทำให้เสียเวลาในการติดตั้งหรืออาจทำให้ต้องเสียตู้คอนโทรลใบนั้นไปเลยก็ได้ ซึ่งมาตรฐานส่วนใหญ่แล้ว จะเรียกกันว่า Panel Cut Out ซึ่งจะบอกค่าตัวเลขพร้อมกับค่าผิดพลาดเป็นบวกไว้อย่างเดียว เนื่องจากถ้าเป็นลบด้วยอาจทำให้การใส่ตัว Panel Meter ทำไม่ได้หรือแน่นเกินไป

ภาพตัวอย่างการระบุขนาดการเจาะหน้าตู้คอนโทรลเพื่อติดตั้ง Digital Tachometer Autonics

หลังจากการติดตั้งตัวเครื่องวัดความเร็วรอบเข้ากับตู้คอนโทรลแล้ว จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสายต่างๆ โดยในการเชื่อมต่อสายจากแหล่งจ่ายไฟ เช่น 220VAC มาให้กับตัว Digital Counter นั้น บ่อยๆ ครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมักเกิดความเสียหายแก่ตัวมิเตอร์ จากการต่อสายผิด หรือสายไฟหลุดจากตัวเทอร์มินอล ดังนั้นควรต่อฟิวส์เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

การที่เรารู้จักวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องของตัวอุปกรณ์นั้นๆ จะเป็นการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง หากสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดความเร็วรอบ สามารถเข้าไปดูได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูล Digital Tachometer หรือสอบถามได้ที่ Factomart.com

Facebook Comments