วิธีการเลือก Flow Meter แบบง่ายๆ ใครก็เลือกได้

วันนี้เราจะพาท่านผู้อ่านมาดู วิธีการเลือก Flow Meter แบบง่ายๆ ที่ใครก็เลือกได้ โดยการเลือกนั้น เราจำเป็นต้องรู้ถึงเรื่องชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับของไหลประเภทต่างๆ ซึ่งทางเราจะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบตาราง  เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ การวัดอัตราการไหลของปริมาตร , การวัดอัตราการไหลของมวล และ การเลือกประเภทของ Flow Meter กับของไหลประเภทต่างๆ

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความรู้และความเข้าใจว่า โฟลมิเตอร์คืออะไร? เพื่อทำให้เรามีความรู้ และ ความเข้าใจ เพื่อนำไปเลือกประยุกต์ใช้กับ กลุ่มสินค้าของโฟลมิเตอร์ ได้ตามที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีเลือกใช้งาน Flow Meter แบบง่ายๆ ใครก็เลือกได้!

เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้ตัวเครื่องมือวัดอัตราการไหล เราสามารถดูค่าในตารางด้านล่างเพื่อหาชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับของไหลประเภทต่างๆ ได้ดังนี้


การวัดอัตราการไหลของปริมาตร (Volumetric flow rate)

การวัดอัตราการไหลของมวล (mass flow rate)

การเลือกประเภทของ Flow Meter กับของไหลประเภทต่างๆ

จากตารางการแสดง ชนิด และ ประเภท ของเครื่องมือวัดที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับของไหลประเภทต่างๆ นั้น คงทำให้ท่าน ได้มีวิธีการเลือก Flow Meter ได้ง่ายขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็น  การวัดอัตราการไหลของปริมาตร , การวัดอัตราการไหลของมวล และ การเลือกประเภทของ Flow Meter กับของไหลประเภทต่างๆ โดยตารางเหล่านี้ คงเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ท่านเลือกประยุกต์ใช้ กลุ่มสินค้าของโฟลมิเตอร์ กับงานของท่านได้อย่างเหมาะสมนะครับ

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่ใช้ในการเลือก Flow Meter และ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้รู้ และ เข้าใจถึงความหมายว่า  โฟลมิเตอร์คืออะไร?
หากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติมหรือต้องการเสนอแนะในส่วนใด สามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นด่านล่างหรือติดต่อ
เรา my.Factomart.com ได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเราครับ

Facebook Comments