วิธีการเลือกแมกเนติก Lovato

ตารางการอุปกรณ์สำหรับการสตาร์ทแบบ DOL แบบ 2 อุปกรณ์

พิกัดของมอเตอร์ @400VAC มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ แมกเนติก คอนแทคเตอร์
แรงม้า (HP) กำลังไฟฟ้า (kW) พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) ช่วงการปรับค่ากระแส รหัสสินค้า พิกัดกระแสะ AC 3 @440VAC คอนแทกเสริม รหัสสินค้า
0.08 0.06 9A 1NO BF0910A230
0.12 0.09 9A 1NO BF0910A230
0.16 0.12 9A 1NO BF0910A230
0.24 0.18 9A 1NO BF0910A230
0.34 0.25 9A 1NO BF0910A230
0.50 0.37 9A 1NO BF0910A230
0.74 0.55 9A 1NO BF0910A230
1 0.75 9A 1NO BF0910A230
2 1.5 9A 1NO BF0910A230
3 2.2 9A 1NO BF0910A230
4 3 9A 1NO BF0910A230
5.4 4 9A 1NO BF0910A230
7.4 5.5 12A 1NO BF1210A230
10 7.5 18A 1NO BF1810A230

*แมกเนติก คอนแทคเตอร์ แรงดันคอยล์ 230VAC หากต้องการแรงดันคอยล์อื่นกรุณาติดกลับ

ตารางการอุปกรณ์สำหรับการสตาร์ทแบบ DOL แบบ 3 อุปกรณ์

พิกัดของมอเตอร์ @400VAC มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ แมกเนติก คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลด
แรงม้า (HP) กำลังไฟฟ้า (kW) พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด (kA) รหัสสินค้า พิกัดกระแสะ AC 3 @440VAC คอนแทกเสริม รหัสสินค้า ช่วงการปรับค่ากระแส รหัสสินค้า
0.08 0.06 9A 1NO BF0910A230
0.12 0.09 9A 1NO BF0910A230
0.16 0.12 9A 1NO BF0910A230
0.24 0.18 9A 1NO BF0910A230
0.34 0.25 9A 1NO BF0910A230
0.50 0.37 9A 1NO BF0910A230
0.74 0.55 9A 1NO BF0910A230
1 0.75 9A 1NO BF0910A230
2 1.5 9A 1NO BF0910A230
3 2.2 9A 1NO BF0910A230
4 3 9A 1NO BF0910A230
5.4 4 9A 1NO BF0910A230
7.4 5.5 12A 1NO BF1210A230
10 7.5 18A 1NO BF1810A230

*แมกเนติก คอนแทคเตอร์ แรงดันคอยล์ 230VAC หากต้องการแรงดันคอยล์อื่นกรุณาติดกลับ

ตารางการอุปกรณ์สำหรับการสตาร์ทแบบ Star-Delta

Facebook Comments