การเลือกใช้ RF Capacitance Level Sensor

การเลือกใช้  RF Capacitance Level Sensor นั้น ไม่ยุ่งยากในการเลือกใช้มากนัก แต่ไม่ได้หมายความว่าการที่จะเลือกใช้ให้ดีนั้นจะสามารถทำได้ง่ายๆ เพราะเราจำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง วัสดุ และ หัววัดอ้างอิง Reference Probe ซึ่งทาง my.Factomart.com ได้เตรียมรายละเอียดของข้อมูลส่วนนี้ไว้ให้ทางท่านผู้อ่านไว้ในบทความนี้

โดยในเนื้อหานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมความเข้าใจว่า RF Capacitance Level Sensor คืออะไร? เพื่อจะได้นำไปเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ RF Capacitance Level Sensor ได้อย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น มาติดตามกันได้เลยนะครับ 

การเลือกใช้ RF Capacitance Level Sensor

การเลือกใช้งานตัว RF Capacitance Level Sensor นั้น โดยปกติจะนิยมเลือกใช้งานจากประเภทของตัววัสดุ (Medium) และความสูงของถังที่ต้องการติดตั้ง รวมถึงระยะความสูงของระดับที่ต้องการควบคุมเป็นหลัก โดยเราสามารถสรุปวิธีการเลือกตัวเซ็นเซอร์ได้ดังนี้

  1. ประเภทของวัสดุ Medium ซึ่งจะเป็นตัวบงบอกค่า Relative dielectric constant  (Relative Permittivity)  คือ ค่าความนำสนามไฟฟ้าของ วัสดุ Dielectric ชนิดต่างๆ ซึ่งเมื่อเราทราบแล้วก็จะสามารถเลือกตัวเซ็นเซอร์ได้ตามรูปด้านล่าง

รูปที่ 1 การเลือกใช้หัววัด Probe ตามประเภทของวัสดุ Medium

รูปที่ 2 ตัวอย่างค่าความนำสนามไฟฟ้าของวัสดุ Dielectric ชนิดต่างๆ

  1. หัววัดอ้างอิง Reference Probe นั้นจำเป็นต้องใช้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ ชนิดของถังหรือภาชนะที่ใช้บรรจุ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากรูปด้านล่าง

รูปที่ 3 การเลือกใช้หัววัดอ้างอิง Reference Probe

ตัวอย่างการเลือกใช้เซ็นเซอร์ เช่น ถ้าต้องการวัดระดับของน้ำมันที่เป็น Fuel Oil ในถังโลหะที่เป็นเหล็ก โดยมีความสูงของถัง 3 เมตร โดยต้องการรู้ระดับที่ 0.1 เมตร และ 2.5 เมตร เพื่อใช้ควบคุมปั้มที่จะคอยดูน้ำมันเข้ามา ซึ่งจากตัวอย่างดังกล่าว เราสามารถเลือกตัวเซ็นเซอร์ได้จากหาค่าความนำสนามไฟฟ้าของ วัสดุ Dielectric ซึ่งในที่นี้เป็น Fuel Oil ซึ่งมีค่าประมาณ 1.9 ~ 4 เป็นวัสดุชนิดไม่นำไฟฟ้า ดังนั้นควรเลือกหัววัดชนิดที่เป็นแบบ Partily Insulated Probe และจะใช้ Reference Probe แบบ Rod, Tube หรือ Tank Wall ก็ได้

ทั้งหมดนี้คือคำแนะนำในการเลือกใช้ RF Capacitance Level Sensor ที่ทางเราได้รวบรวมมาไว้ให้ท่าน โดยทางเราหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้อ่านนั้นสามารถนำไปเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ RF Capacitance Level Sensor ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของ RF Capacitance Level Sensor คืออะไร? และ ถ้าหากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนใด ท่านสามารถฝากข้อความของท่านได้ในกล่องแสดงความคิดเห็นที่อยู่ทางด้านล่างของบทความนี้ หรือ ถ้าท่านต้องการติดต่อทางเราโดยตรง ก็สามารถติดต่อกับเราได้ทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ my.Factomart.com เรายินดีให้บริการ

Facebook Comments