การเลือกสวิทช์ไฟและเต้ารับไฟฟ้า AvatarOn A Schneider ง่ายๆ คุณเองก็ทำได้

สำหรับสวิทช์และเต้ารับรุ่น AvatarOn A สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ สวิทช์และเต้ารับชุดประกอบสำเร็จ, โมดูลสวิทช์, โมดูลเต้ารับ, โมดูลสวิทช์หมุน, โมดูลเต้ารับสื่อสารและฝากครอบ ซึ่งในชุดสำเร็จนั้นเป็นชุดที่ใช้กันทั่วๆไป อาจไม่ตรงตามสไตล์ คุณสามารถออกแบบการใช้งานโดยผสมผสานและจับคู่ทั้งสวิทช์และเต้ารับได้ตามความต้องการ ด้วย 3 โทนสี ขาว, ดำและเทา เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่กาติดตั้งและสไตล์ความเป็นตัวตนของคุณ

สวิทช์และเต้ารับชุดประกอบสำเร็จ

โมดูลสวิทช์
สวิทช์ 1 ทาง, 2 ทาง 

โมดูลเต้ารับ
เต้ารับเดี่ยว, เต้ารับคู่ และเต้ารับ USB

โมดูลสวิทช์หมุน
สวิทช์หรี่ไฟและสวิทช์ควบคุมพัดลม

โมดูลเต้ารับสื่อสาร
เต้ารับโทรศัพท์, โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์

ฝากครอบ
ขนาด 1, 2 และ 3 ช่อง

การเลือกแบบชุดประกอบเสร็จจากโรงงาน

 สวิทช์ทางเดียว 3 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปสวิทช์ทางเดียว 2 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปสวิทช์ทางเดียว 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป
สีรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาวA7033F_WEA7032F_WEA7031F_WE
เทาA7033F_GYA7032F_GYA7031F_GY
ดำA7033F_BKA7032F_BKA7031F_BK
 สวิทช์ 2 ทาง 3 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปสวิทช์ 2 ทาง 2 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปสวิทช์ 2 ทาง 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป
สีรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาวA7033_2_WEA7032_2_WEA7031_2_WE
 เต้ารับเดี่ยว 3 ขา + USB 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปเต้ารับคู่ 3 ขา ประกอบสำเร็จรูปเต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมสวิทช์ ประกอบสำเร็จรูป
สีรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาวA70426USB_UST_WEA70426UST_WEM3T_SIS_WE
เทาA70426USB_UST_GYA70426UST_GYM3T_SIS_GY
ดำA70426USB_UST_BKA70426UST_BKM3T_SIS_BK

2 ขั้นตอนการเลือกง่ายๆ ตรงตามสไตล์ของคุณ

1. เลือกโมดูลสวิทช์และเต้ารับ

1.1 โมดูลสวิทช์

สำหรับโมดูลของสวิทช์นั้นจะมี 3 ขนาดด้วยกันคือ S, M, E มีทั้งแบบ สวิทช์ 1 ทาง, 2 ทาง

 สวิตช์ทางเดียว พร้อมพรายน้ำ 1 Way Switchสวิตช์สองทาง พร้อมพรายน้ำ 2 Way Switchสวิตช์กลงทาง พร้อมพรายน้ำ Intermidiate Switch
สีขนาดรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาวSM3T31_1F_WEM3T31_2_WEM3T31_IM_WE
เทาSM3T31_1F_GYM3T31_2_GYM3T31_IM_GY
ดำSM3T31_1F_BKM3T31_2_BKM3T31_IM_BK
ขาวMM3T31_M1F_WEM3T31_M2_WE   
เทาMM3T31_M1F_GYM3T31_M2_GY   
ดำMM3T31_M1F_BKM3T31_M2_BK   
ขาวEM3T31_E1F_WEM3T31_E2_WE   
เทาEM3T31_E1F_GYM3T31_E2_GY   
ดำEM3T31_E1F_BKM3T31_E2_BK   

1.2 โมดูลเต้ารับ

สำหรับโมดูลของเต้ารับนั้นจะมี 2 ขนาดด้วยกันคือ 2S, E จะเป็นแบบ 3 ขาเท่านั้น ส่วนเต้ารับ USB มี 2 ขนาดเช่นกันคือ S, 2S ขนาด  S เป็น USB Type C 1 Port ส่วน ขนาด M เป็น USB Type C และ Type A อย่างละ 1 Port

 เต้ารับเดียว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย Single socket 3 Pinเต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย Duplex socket 3 Pin
 
สี ขนาดรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อขนาดรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาว 2SM3T426UST_WEEM3T426UST2_WE
เทา 2SM3T426UST_GYEM3T426UST2_GY
ดำ 2SM3T426UST_BKEM3T426UST2_BK
 เต้ารับ USB  Type A 1 ช่อง Single USB Charger Type A เต้ารับ USB Type C+A Duplex  USB Type C+A
 
สี ขนาดรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อขนาดรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาว SM3T_USB_WE2SM3T_USB2_WE
เทา SM3T_USB_GY2SM3T_USB2_GY
ดำ SM3T_USB_BK2SM3T_USB2_BK

1.3 โมดูลสวิทช์แบบหมุน

สำหรับโมดูลของสวิทช์หมุนสวิทช์หรี่ไฟและสวิทช์ควบคุมพัดลมจะมีเพียงขนาด S เท่านั้น

 สวิตช์ควบคุมพัดลม 400 วัตต์ Fan controller 400Wสวิตต์ไฟหรี่ 400วัตต์ Rotary dimmer -400W
 
สี ขนาดรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อขนาดรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาว SM3T1V400FM_WESM3T1V400DM_WE
เทา SM3T1V400FM_GYSM3T1V400DM_GY
ดำ SM3T1V400FM_BKSM3T1V400DM_BK

1.4 โมดูลเต้ารับสื่อสาร

สำหรับโมดูลของเต้ารับสื่อสารจะมีเพียงขนาด S เท่านั้น จะมีเต้ารับโทรศัพท์, โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์

 

เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม

Tv Socket 75 ohm

เต้ารับโทรทัศน์

F-Type TV Socket (F-Type) 

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 5E พร้อมม่านนิรภัย LAN Socket CAT 5E
สีขนาดรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาวSM3T1TV75M_WEM3T1TVFM_WEM3T1RJ5M_WE
เทาSM3T1TV75M_GYM3T1TVFM_GYM3T1RJ5M_GY
ดำSM3T1TV75M_BKM3T1TVFM_BKM3T1RJ5M_BK
  

เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 6 พร้อมม่านนิรภัย

LAN Socket CAT 6 (RJ45)

เต้ารับโทรศัทย์ 6 ขา 4 สาย

Telephone Socket (RJ11) 

สีขนาดรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาวSM3T1RJ6M_WEM3T1RJ4M_WE
เทาSM3T1RJ6M_GYM3T1RJ4M_GY
ดำSM3T1RJ6M_BKM3T1RJ4M_BK

2. เลือกขนาดของฝาครอบ

 

ฝา 1 ช่อง

1 Gang

ฝา 2 ช่อง

2 Gang

ฝา 3 ช่อง

3 Gang

สีรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อรหัสสินค้าเช็คราคาและสั่งซื้อ
ขาวM3T01_WEM3T02_WEM3T03_WE
เทาM3T01_GYM3T02_GYM3T03_GY
ดำM3T01_BKM3T02_BKM3T03_BK

สำหรับฝาครอบจะมี 3 แบบด้วยกันคือขนาด 1 ช่อง, 2 ช่อง และ 3 ช่อง จะประกอบเข้ากับขนาดโมดูลสวิทช์และเต้ารับดังนี้

ขนาดฝาครอบ 3 ช่อง2 ช่อง 1 ช่อง
ขนาดโมดูลสวิตช์และเต้ารับS+S+SS+SS
S+2S  
M+M  
E  
ในรุ่น AvatarOn A นี้จะมี 3 สีด้วยกันได้แก่ สีขาว, สีเทาและสีดำ ในการเลือกใช้งานนั้นสามารถ Mix สีกันได้ที่เป็นแบบของคุณเองที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น

ตัวอย่างการเลือก

สวิทช์ทางเดียว 3 ช่อง สีดำ ใช้กับชุดแสงสว่าง 3 จุด

ชุดนี้ประกอบด้วย

รายละเอียดรหัสสินค้าจำนวน
สวิทช์ 1 ทาง ขนาด S สีดำM3T31_1F_BK3
ฝาครอบขนาด 3 ช่อง สีดำM3T03_BK1

สวิทช์ทางเดียว 2 ช่อง สีขาวดำ ใช้กับชุดแสงสว่าง 2 จุด

ชุดนี้ประกอบด้วย

รายละเอียดรหัสสินค้าจำนวน
สวิทช์ 1 ทาง ขนาด S สีดำM3T31_1F_BK2
ฝาครอบขนาด 2 ช่อง สีขาวM3T02_WE1

สวิทช์ทางเดียว 1 ช่องและเต้ารับเดียว 1 ช่อง สีเทาดำ

ชุดนี้ประกอบด้วย

รายละเอียดรหัสสินค้าจำนวน
สวิทช์ 1 ทาง ขนาด S สีดำM3T31_1F_BK1
เต้ารับเดี่ยว ขนาด 2S สีดำ M3T426UST_BK1
ฝาครอบขนาด 3 ช่อง สีเทาM3T03_GY1

เต้ารับโทรทัศน์ F-Type 1 ช่องและเต้ารับเดียว 1 ช่อง สีขาวเทา

ชุดนี้ประกอบด้วย

รายละเอียดรหัสสินค้าจำนวน
เต้ารับโทรทัศน์ F-Type ขนาด S สีเทาM3T1TVFM_GY1
เต้ารับเดี่ยว ขนาด 2S สีเทา M3T426UST_GY1
ฝาครอบขนาด 3 ช่อง สีขาวM3T03_WE1
Facebook Comments