การติดตั้ง RF Capacitance Level Sensor

บทความนี้จะมาพูดถึงการติดตั้งที่ดี ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวของ RF Capacitance Level Sensor  โดยการติดตั้งให้ได้ประสิทธิภาพเราจำเป็นต้องคำนึงถึงหลากหลายปัจจัย โดยทางเราได้รวบรวมไว้ให้ท่านผู้อ่านได้มาทำความเข้าใจในบทความนี้

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มเติมความเข้าใจว่า RF Capacitance Level Sensor คืออะไร? และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือก กลุ่มสินค้าของ RF Capacitance Level Sensor ได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ท่านต้องการนะครับ

การติดตั้ง RF Capacitance Level Sensor

การติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ RF Capacitance ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งและตั้งค่าการใช้งานได้จากคู่มือที่มากับตัวเซ็นเซอร์ ซึ่งจะเป็นวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุด แต่บางคร้ังเซ็นเซอร์บางยี่ห้อ หรือเป็นเซ็นเซอร์เก่าซึ่งอาจจะไม่มีคู่มือในการติดตั้งเหลืออยู่ ก็อาจจะทำให้การติดตั้งยุ่งยากมากยิ่งขึ้น แต่เราสามารถสรุปวิธีการติดตั้งอย่างง่าย และข้อควรระวังต่างๆ ได้ดังนี้

  1. การติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้ง ควรมีอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด หรือฝน หรือวัตถุ ที่อาจตกมากระทบกับตัวเซ็นเซอร์จนได้รับความเสียหายได้

รูปที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายแก่เซ็นเซอร์จากแสงอาทิตย์

  1. การเดินสายไฟจากตัวเซ็นเซอร์ ควรเดินสายกราวด์ของเซ็นเซอร์กับกราวด์ของภาชนะ Tank ให้ถึงกัน และควรใช้สายนำสัญญาณที่มีซิลล์ มาต่อเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากต้องเดินสายเป็นระยะทางไกล และเลือกสัญญาณเป็นแบบกระแส 4..20mA เพื่อให้สามารถส่งไปได้ไกล

3. การติดตั้งหัววัดแบบต่างๆ จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามชนิดของเซ็นเซอร์ โดยสามารถดูได้ตามรูปด้านล่าง ซึ่งจะบอกถึงชนิดของหัววัดต่างๆ และการติดตั้งที่ถูกต้อง

รูปที่ 3 การติดตั้งหัววัดเซ็นเซอร์แบบต่างๆ

  1. การกำหนดค่ารูปแบบของถัง สำหรับเซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะมีราคาที่สูงกว่าเซ็นเซอร์แบบธรรมดา จะสามารถกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆ ของตัวภาชนะที่ใช้ใส่ได้ เช่น รูปแบบของภาชนะ ทรงกลม ทรงเหลี่ยม จุดต่ำสุด และจุดสูงสุดที่สามารถวัดได้ รวมถึงรัศมีความโค้งของถัง โดยสามารถดูได้จากรูปด้านล่าง

ทั้งหมดนี้ก็คือปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการ ติดตั้ง RF Capacitance Level Sensor ที่ทางเราได้จัดเตรียมเนื้อหาไว้ให้ท่านผู้อ่านนะครับ โดย my.Factomart.com เราหวังว่าขอมูลเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ RF Capacitance Level Sensor ได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงานที่ดีให้กับท่านได้ในโอกาสต่อไป และ ถ้าหากท่านมีข้อสังสัยเพิ่มเติมว่า  RF Capacitance Level Sensor คืออะไร?  หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ    

Facebook Comments