การเซ็ตอัพใช้แรงบิทคงที่ (Constant Torque) หรือแรงบิดไม่คงที่ (Variable Torque)

Facebook Comments

Share this post