ตรวจสอบฉลากสินค้าแบบภาพง่ายๆ ด้วย Vision sensor

Share this post

ฉลากสินค้ามีความสำคัญต่อสินค้าเป็นอย่างมาก มันทำให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวสินค้าและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการเลือกซื้อ ถ้าฉลากไม่ชัดเจน ไม่เรียบร้อย ชำรุดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน สินค้าชิ้นนั้นก็จะถูกเมินทันที เพื่อไม่ให้สินค้าขายไม่ออก การตรวจสอบฉลากก่อนถึงมือผู้บริโภคจึงต้องใช้วิชั่น เซนเซอร์ ที่ออกแบบมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ

ฉลากสินค้า

ฉลากสินค้ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจของผู้บริโภค เพราะฉลากสินค้าทำให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวสินค้าและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการเลือกซื้อ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ผลิตในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบฉลากสินค้าให้ตรงตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังมีประกาศของกระทรวงสาธาระสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 ที่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องระบุข้อมูลสินค้าลงในฉลากให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มอาหารดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1

อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น นม ไอศกรีม น้ำแข็ง

กลุ่มที่ 2

อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น น้ำมัน เนย กาแฟ ซอส 

กลุ่มที่ 3

อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น แป้ง วุ้น ขนมปัง

กลุ่มที่ 4

อาหารทั่วไป นอกเหนือกลุ่ม 1 – 3

ซึ่งตามประกาศของกระทรวงสาธาระสุข ฉลากที่ปรากฎบนสินค้ากลุ่มเหล่านี้ จำเป็นต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ชื่ออาหาร

คำอธิบายบอกลักษณะของอาหารว่ามันคืออะไร

ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

หรือผู้แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่ายแล้วแต่กรณี โดยมีคำว่า ‘ผลิตโดย’ หรือ ‘ผลิต-แบ่งบรรจุโดย’ กำกับ สำหรับอาหารที่ผลิตภายในประเทศอาจแสดงสำนักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุก็ได้ ในกรณีที่เป็นอาหารนำเข้าให้แสดงประเทศผู้ผลิตด้วย

ปริมาณสุทธิ

ปริมาณสุทธิของอาหารเป็นระบบเมตริก เช่น กิโลกรัม กรัม ลิตร ออนซ์ เป็นต้น

วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ

วันที่ระบุการใช้หรือควรบริโภคก่อน โดยมีคำว่า ‘ผลิต’ หรือ ‘หมดอายุ’ หรือ ‘ควรบริโภคก่อน’ กำกับไว้บนฉลากสินค้าชัดเจน

วิชั่น เซนเซอร์ สำหรับตรวจฉลากสินค้า

โดยปรกติแล้วการตรวจสอบฉลากในอุตสาหกรรมนั้นมีการใช้ทั้งมนุษย์และเครื่องจักรในการตรวจสอบ ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงระบบวิชั่นเซ็นเซอร์ (Vision Sensor) ซึ่งเข้ามามีบทบาทในสายงานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันระบบวิชั่นเซ็นเซอร์มีการใช้งานง่ายและให้ผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพและแม่นยำกว่าการใช้สายตาของมนุษย์ในการตรวจสอบ เพราะอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์มีทัสกรีนในตัว ไม่จำเป็นต้องต่อกับชุดคอมพิวเตอร์ในการกำหนดค่าต่างๆ โดยระบบจะตรวจสอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานแบบภาพโดยฉลากบนสินค้าที่ตรวจสอบต้องตรงกับการตั้งค่าของฉลากอ้างอิงในอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ หากไม่ตรงระบบจะมีการคัดแยกออกทันที โดยมีตัวอย่างการนำวิชั่นเซนเซอร์ ไปใช้งานในการตรวจฉลากที่น่าสนใจ ด้านล่างนี้เลย

ตรวจสอบตำแหน่งฉลากสินค้า

ใช้ในการตรวจสอบดูว่าฉลากสินค้าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนสินค้าหรือไม่ ถ้าฉลากสินค้าถูกวางหรือติดในตำแหน่งที่เบี้ยวหรือผิดเพี้ยนจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ วิชั่น เซนเซอร์จะตรวจจับและคัดแยกออกจากสายการผลิตทันที เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่สมบรูณ์ไปถึงมือผู้บริโภค

ตรวจสอบการฉีดขาดของฉลาก

ส่วนมากฉลากสินค้าจะเป็นกระดาษพิมพ์อักษร บางครั้งมันเกิดการฉีดขาดหรือเสียหายระหว่างกระบวนการผลิตที่มีความรวดเร็ว วิชั่น เซนเซอร์จะบันทึกฉลากที่สมบรุณ์ไว้และตรวจหาฉลากสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ ฉลากสินค้าที่ชำรุดจะถูกตรวจจับและคัดแยกออกจากสินค้าอันอื่น

ตรวจสอบวันที่หรือล็อตการผลิต

อุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่มต้องมีการระบุวันที่/ล็อตการผลิตทั้งหมดเพื่อระบุเวลา สถานที่ของการผลิตสินค้าไว้ รหัสจะถูกพิมพ์ลงบนสินค้า สำหรับใช้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และจัดการเรียกคืนได้ง่ายขึ้น เมื่อสินค้าเกิดปัญหา

ระบบวิชั่นเซนเซอร์ มีการตรวจสอบที่เที่ยงตรงด้วยความเร็วสูงสุด 6,000 ชิ้นต่อนาที ซึ่งแตกต่างจากการใช้ตรวจสอบโดยมนุษย์ ที่มีข้อจำกัดในหลายด้าน เช่น สมรรถภาพร่างกาย ความปลอดภัยในกระบวนการตรวจสอบ ข้อจำกัดด้านความเร็ว และความแม่นยำในการตรวจสอบ เป็นต้น ถ้าคุณสนใจสินค้าสามารถ ดูและเลือกซื้อ Machine Vision & Auto-ID หลากหลายรุ่น จากหน้าเว็บออนไลน์ของเราได้

ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

Facebook Comments