คุณสมบัติในการสมัครเป็นวิศวกรซ่อมบำรุง

Share this post

ตั้งแต่สาขาวิศวกรรมที่จบ คุณสมบัติส่วนตัว สิ่งที่ทางนายจ้างมองหาสำหรับผู้ที่สมัครในตำแหน่งนี้ และประสบการณ์ที่จะทำให้คุณสามารถเรียกเงินเดือนในสายงานนี้ได้

สามารถดูรายละเอียดของบทความอื่นได้ที่ คู่มือแนะแนวสายงานวิศวกรซ่อมบำรุง

คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี

 • อายุไม่จำกัดตั้งแต่เรียนจบ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลไฟฟ้าวัดคุมเมคคาทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่อาจจะต้องมี

 • สามารถทำงานใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถอ่านคู่มือหรือดูคู่มือวิศวกรรมได้รู้เรื่อง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถเพิ่มเงินเดือนได้ในการรับเข้างาน

 • มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์และเข้าใจภาพรวมของกิจกรรมด้านการผลิตเพิ่มผลผลิต
 • สามารถออกแบบระบบไฟฟ้ากําลังหรือวิเคราะห์ปัญหาได้ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การดูแลระบบสาธารณูปโภคในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในการดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าและหม้อแปลงระบบน้ำระบบปั๊มน้ำใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงระบบลมสูญญากาศระบบปรับอากาศและระบบอากาศระบบความเย็น Cooling Tower
 • มีประสบการณ์ในงานด้านวางแผนและปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าหรือเทียบเท่าดูแลงานด้านซ่อมบำรุงในโรงงาน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม PLC
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรประเภท automation Robot หรือระบบ Line conveyor
Facebook Comments