ดูแลเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอย่างไรให้ใช้งานได้ยาวนาน

Share this post

วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือที่ทุกท่านรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี นั้นคือ เครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า (Test Equipment) นั้นเอง หากเราทำการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี เครื่องมือชิ้นนั้นก็จะอยู่กับเราได้อย่างยาวนาน

การใช้งานเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า

เครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าหรือทดสอบค่าต่างๆ ของอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้า มีด้วยกันหลายประเภทและแต่ละประเภทจะใช้งานแตกต่างกันไป เช่น LCR Meter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความต้านทาน ความจุไฟฟ้าและเหนี่ยวนำโดยเฉพาะ, Insulation (MΩ) Tester เครื่องมือที่สามารถใช้ทดสอบฉนวนว่าสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่, Milli-Ohm Meter มิลลิโอห์มมิเตอร์ เครื่องวัดค่าความต้านทานโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความละเอียดและความถูกต้องสูง

วิดีโอแนะนำเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า (Test Equipment)

การใช้งานเครื่องมือต่างๆ สิ่งสำคัญคือการเข้าใจและรู้จริงถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เพราะหากเราใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ผิดวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและอาจทำให้เครื่องมือเกิดความเสียหายได้ทำให้งานนั้นๆ เกิดความล่าช้าและเสียเงินในการซ่อมบำรุง ดังนั้นทางป้องกันคือเราควรศึกษาวิธีการใช้งานให้เรียบร้อยและเข้าใจเสียก่อนที่จะทำการใช้งาน เช่น หากเราจะนำ Digital Multimeter ไปใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้า อันดับแรกเราควรศึกษาสัญลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องมือเสียก่อนว่าหากจะทำการวัดค่าแรงดันควรทำอย่างไรบ้าง หลังจากที่ศึกษาและเข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้องแล้วจึงทำการลงมือวัดค่าได้

วิดีโอแนะนำการใช้งานวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า

นอกจากการใช้งานที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการดูแลรักษาเครื่องไม้เครื่องมือของเรานั้นเอง ซึ่งเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้ามีความไวและบอบบางต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก หากเราไม่มีการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องมือของเรานั้นมีประสิทธิภาพน้อยลงได้ ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานและรักษาความแม่นยำในการวัดค่าให้ได้ยาวนานที่สุดเราควรดูแลรักษาเครื่องมือให้ถูกต้อง โดยวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้

ตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือ

ควรทำการตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ทุกครั้ง

ถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อไม่ใช้งาน

หากไม่มีการใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานานๆ ควรทำการถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อเป็นการป้องกันสารเคมีจากแบตเตอรี่ ซึ่งอาจทำให้เครื่องมือเกิดความเสียหายได้

ห่างจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ควรเก็บเครื่องมือให้ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ, ความชื้นและสารเคมี

ห่างจากพื้นที่มีสนามแม่เหล็ก

ควรใช้งานหรือเก็บเครื่องมือให้ห่างจากบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเพราะผลของสนามแม่เหล็กจะทำให้การวัดค่านั้นมีความคลาดเคลื่อนได้

ไม่วางในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน

ไม่ควรวางเครื่องมือในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้อุปกรณ์ภายในของเครื่องมือเกิดความเสียหายได้

ตรวจเช็คเครื่องมือบ่อยๆ

ควรมั่นตรวจเช็คเครื่องมืออยู่บ่อยๆ ว่าค่าที่วัดนั้นเริ่มมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่และควรนำเครื่องมือไปทำการสอบเทียบ (Calibration) ตามเวลาที่กำหนดไว้หรือตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงค่าที่วัดว่ามีความแม่นยำอยู่เสมอ

การที่จะใช้เครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นเราควรรู้จักตัวเครื่องมือนั้นๆ ให้ดีเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ, วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง, การดูแลรักษา เพื่อค่าที่ได้จะได้มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุด คุณสามารถไป ดูและเลือกซื้อ Electrical meters ได้จากหน้าร้านออนไลน์ของเราได้เลย

ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

Facebook Comments