วิธีการเลือกเทปพันสายไฟแบบเมสติก (Mastic Electrical Tapes)

เทปพันสายไฟ Mastic

หากพูดถึงเทปพันสายไฟ หลายท่านคงรู้จักดี แต่ในเนื้อหานี้จะกล่าวถึง เทปพันสาย Mastic ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นป้องกัน น้ำ ความชื้น บริเวณจุดต่อของสายไฟได้เป็นอย่างดี เหมาะกับงานที่อยู่ภายนอกอาคารทุกประเภท เช่น จุดต่อมอเตอร์ ปั้มน้ำ เป็นต้น และสามารถใช้ในพื้นผิวที่ขรุขระ หรือเทปทั่วไปเข้าไม่ถึง สามารถศึกษาข้อมูลเทปพันสายเพิ่มเติมได้ที่นี่ “คู่มือแหล่งรวมเทป”

ชมวิดีโอสาธิต หลักการใช้เทปพันสายไฟ Mastic

องค์ประกอบและวิธีปฎิบัติ

คุณสมบัติในการรักษา

เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงได้ และมีผลกระทบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายประเภท หากมีการดูแลไม่สม่ำเสมอหรือวัสดุที่ใช้เสื่อมสภาพไว ก่อให้เกิดสาเหตุขัดข้องและเป็นอันตรายได้  ยกตัวอย่างเช่น สายไฟที่เป็นจุดต่อสาย หรือ จุดรวมสาย บริเวณที่อยู่ภายนอกอาคาร ในสนามหญ้า ล้วนแล้วเป็นผลกระทบ แต่มีวิธีป้องกันรักษา สายไฟบริเวณจุดต่อได้ โดย เทปพันสาย Masic สามารถป้องกันความชื้นได้ดี และสารปนเปื้อนต่างๆ เหมาะกับงานภายนอกอาคารมาก

ประหยัดต่อค่าใช้จาย

เทปเดียวเอาอยู่ เทปพันสาย Mastic มีขนาดความกว้างใหญ่ขึ้นจากรูปแบบเดิมมาก เทป Mastic นี้มีเนื้อเทปที่มีความหนา เหนียวนุ่ม ยึดติดได้แนบเนียนและมิดชิด ทนต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งทำให้ผู้ใช้ยืดอายุการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ รวมไปถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

การป้องกัน ศัตรูพืช

ศัตรูพืชจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญของ อุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากการทำลาย ทำให้ช่างหรือผู้ดูแลหาหนทางวิธีต่างๆ นำมาใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช  ศัตรูพืชที่ว่าหลักๆ คือ มด แมลง สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อย เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เกิดการรัดวงจร หรือเกิดไฟช็อต  แต่ทั้งนี้สามารถป้องกันล่วงหน้าได้ โดยเทปพันสาย Mastic ใช้ห่อหุ้มบริเวณสำคัญ เช่น แผงวงจร กล่องควบคุม จุดต่อเทอร์มินอล เป็นต้น

เทป Mastic ออกแบบขึ้นมาเพื่ออะไร ?

เทปนี้สามารถหลอมละลายได้

เทป Mastic สามารถหลอมละลายกายเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ได้ดีในการพันเพื่อเป็นฉนวนและป้องกันน้ำ ความชื้น เหมาะกับจุดต่อทางไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคารทุกประเภท เช่น จุดต่อสายโคมไฟในสนามหญ้า

วิธีที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ สำหรับการใช้เทปพันสายเมสติก

สิ่งที่ควรปฎิบัติ

  • ใช้เป็นฉนวนซ่อมแซมสายไฟฟ้า หรือ จุดต่อสายไฟ
  • เหมาะสำหรับงานรูปแบบ สายไฟโค้งงอ หรือ ใช้ห่อหุ้ม มัลติสวิตช์ และประเภทงาน เทปทั่วไปเข้าไม่ถึงเป็นต้น
  • หากผู้ใช้มีลักษณะงานสายไฟฝั่งใต้พื้นดิน ควรใช้เทปพันสาย Mastic พันรอบสาย หรือ จุดต่อสาย เพื่อป้องกันความชื้น
  • เหมาะใช้ในสถานที่มีละอองน้ำหรือสารเคมี
  • เหมาะอย่างมาก สำหรับงานภายนอกอาคาร และทนต่อแสง UV
  • ใช้ในสภาพแวดล้อม ที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานที่สูงขึ้น
  • ใช้เป็นฉนวนห่อหุ้ม สายกราวด์ เพื่อปกป้องความชื้น

สิ่งที่ไม่ควรปฎิบัติ

  • ไม่ควรใช้เทปในงานที่มีแรงดันไฟฟ้า เกิน 1KV
  • หากใช้งานในอุณภูมิที่ต่ำ 0°C ,-18°C ไม่ควรใช้เทปทั่วไป แนะนำให้ใช้เทปเกรดพรีเมี่ยม Scotch Vinyl  Mastic Tape หรือ 2200 และ 2210
Facebook Comments