หลักการทำงาน Process Meter

ในซีรีย์ของ Panel Meter ของหมวด Process Meter จะของเริ่มด้วยบทความเกี่ยวกับหลักการทำงานกันก่อนเลยครับ เพื่ออธิบายถึงหลักการทำงานทั่วไปของอุปกรณ์ให้ท่านผู้อ่านได้ทำความเข้าใจก่อน เพื่อจะไปเลือกซื้อ Process Meter ได้อย่างถูกต้องครับ หากท่านผู้อ่านสนใจประเด็นอื่นๆ ของ Process Meter สามารถไปดูหัวข้อได้ที่ “ศูนย์รวมข้อมูล Process Meter” ได้เลยครับ หรือหากต้องการสั่งซื้อ สามารถกดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันที ที่ Factomart.com พร้อมแล้วใช่ไหม เรามาเริ่มหลักการทำงานเลยครับ

หลักการทำงานของ Digital Panel Process Meter

หลักการทำงานของ Digital Panel Process Meter จะทำงานหลักๆ โดยการวัดค่ากระแสหรือแรงดัน เหมือนกับตัว Volt Meter หรือ Amp Meter ทั่วๆ ไปแต่จะมีค่าความละเอียดกว่า ซึ่งความละเอียดในวงจรดิจิตอลนั้นนิยมเรียกเป็นบิต โดยส่วนใหญ่แล้ว Process Meter จะมีความละเอียดอยู่ที่ 12~24bits ซึ่งยิ่งละเอียดมากยิ่งมีราคาสูง และจะมีฟังก์ชั่นในการ Scaling ค่า เพื่อใช้ในการแสดงค่าที่วัดได้ให้ถูกต้อง

ในกระบวนการวิเคราะห์หรือหาค่าของตัวประกอบทางไฟฟ้าต่างๆ นั้น จะสามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากวิทยาการความก้าวหน้าทางด้านวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ IC นั้น สามารถช่วยลดขั้นตอนในการออกแบบเครื่องมือวัดให้ใช้เวลาน้อยลง และยังให้ค่าความเที่ยงตรงที่สูงมากขึ้น
    
กฎที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดไฟฟ้านั้นมีอยู่หลากหลายกฎ แต่ที่มีใช้อยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันนั้นได้แก่ กฎของโอห์ม OHM’s LAW ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆ ท่านคงคุ้นเคยเป็นอย่างดี และก็คงมีอีกหลายท่านที่กำลังทำหน้างงๆ โดยกฎของโอห์ม นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือหากินของชาวไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งภายในกฏนั้นจะกล่าวถึงตัวพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ดังนี้


V=I×R

        V    = Voltage หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า บางครั้งเรียกแรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ V
I    = Current หรือกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมป์ A
R    = Resistance หรือความต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโอห์ม Ω

P=I×V
P=I2×R

        P    = Power หรือกำลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้น มีหน่วยเป็นวัตต์ W

    นอกจากกฎของโอห์ม OHM’s LAW แล้วยังมีสมการเชิงเส้นที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจ เพื่อให้สามารถทำการสเกลค่าบนตัวมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
.
y=mx+b

        y    = ค่าที่ต้องการแสดงผลที่หน้าจอของ Process Meter
        m    = ค่าความชัน หรือ Factor ตัวคูณที่ทำให้ค่าหน้าจอแสดงผลถูกต้อง
        x    = ค่าสัญญาณอินพุตที่เข้ามา
        b    = ค่า offset หรือค่า corrective เพื่อจูนให้หน้าจอแสดงผลถูกต้อง

 
รูปที่ ตัวอย่างการทำ Scaling Function ของมิเตอร์ Autonics MT4W Series

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหลักการทำงานของ Process Meter ท่านใดที่อ่านจบแล้วยังมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาทีมงาน Technical Engineer ของเราได้ทุกช่องทางครับ หรือหากต้องการย้อนกลับไปดูหัวข้ออื่นๆ ของ Process Meter ก็ไปที่ “ศูนย์รวมข้อมูล Process Meter” ได้เช่นกันครับ ถ้ารู้รุ่นสินค้าแล้วสามารถไปซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันที ที่ Factomart.com ในหมวด Process Meter ครับ

Facebook Comments