หลักการทำงานของ Safety interlock switch

ในบทความนี้จะเป็นการพูดถึง หลักการทำงานของ Safety interlock switch ซึ่งในส่วนนี้คือส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ เนื้องจากจะเป็นส่วนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันภัยชนิดนี้โดยตรง และ ช่วยส่งเสริมให้เรามีความเข้าใจถึงหน้าที่หลักของเซ็นเซอร์ชนิดนี้ว่า Safety interlock switch คืออะไร? และ นำไปสู่การเลือกใช้  กลุ่มสินค้าของ Safety interlock switch  ได้อย่ามีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้จากบทความนี้กันเลยครับ

หลักการทำงานของ Safety interlock switch

โดยเมื่อสลักจะถูกเสียบเข้าไปในตัวเซ็นเซอร์เพื่อบอกสถานะว่าเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ โดยทั่วไปจะมีหน้าคอนแทคNCเป็นหลัก และเมื่อสลักถูกดึงออกหน้าจะทำให้หน้าคอนแทคเปลื่ยนสถานะเพื่อไปตัดวงจรสั่งให้เครื่องจักรหยุดทำงาน ตัวเซ็นเซอร์จะถูกติดตั้งอยู่กับส่วนที่อยู่กับที่เพื่อให้สะดวกในการเดินสายไฟ  ตัวสลักจะอยู่กับส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งใช้งานและยังมีรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้ตามลักษณะของบานประตูต่างๆของเครื่องจักร

ลักษณะเฉพาะของ Safety interlock switch ที่ผ่านรับรองความปลอดภัยคือ สีที่ใช้ที่ตัวอุปกรณ์จะมีสีแดง หรือเหลือง และมีหน้าคอนแทคอย่างน้อย 2 ชุด เพื่อใช้ในการต่อวงจรแบบ 2 channal ในงาน safety หรือ ถ้าให้ได้การใช้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรมีหลอดไฟแสดงสถานะที่ตัวsensorด้วว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ 

ทั้งหมดนี้คือเนื้อหา หลักการทำงานของ Safety interlock switch ที่ทางเราได้นำมาเสนอให้กับท่านผู้อ่านนะครับ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้ท่านรู้ว่า Safety interlock switch คืออะไร? และ สามารถเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Safety interlock switch  ได้อย่างเหมาะสม 

และถ้าหากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ  Factomart.com ยินดีให้บริการครับ  

Facebook Comments