อยากวัดค่าประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ต้องทำอย่างไร

Share this post

KPls เป็นคำที่เรามักได้ยินบ่อยๆ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะวัดประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิต เพื่อให้รู่ว่ามีส่วนไหนบ้างที่ต้องปรับปรุง ตัวอย่างแนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิต ได้แก่ Kaizen, 7 waste หรือ OEE (Overall Equipment Effectiveness) เป็นต้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด ก่อนที่เราจะใช้แนวคิดเหล่านี้ได้เราต้องมีข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์ก่อน

ประสิทธิภาพ Efficiency คืออะไร

ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แสดงออกมาเป็นตัวเลข โดยได้จากการหาอัตราส่วนระหว่างผลผลิตที่ได้ (Output) กับทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต (Input) เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่ม กำหนดอัตราการผลิตน้ำดื่มไว้ 2,000 ขวดต่อวัน เมื่อสิ้นสุดวันแล้วปรากฏว่าได้น้ำดื่ม 2,000 ขวด สรุปว่าโรงงานนี้มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และสินค้ามีคุณภาพ

การวัดประสิทธิภาพ Efficiency

เมื่อต้องการวัดประสิทธิภาพออกมาในรูปแบบตัวเลข จึงต้องมีอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลและแสดงผลของกระบวนการผลิต จากรูปจะมี HMI สำหรับการเก็บข้อมูลและแสดงผลประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต มี Access Point เพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่าง HMI กับจอแสดงผล และมีจอแสดงผลเพื่อแสดงข้อมูลตลอดเวลา

โดยสามารถใช้ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ Count (Good/Bad), Regect Ratio, Overall Equipment Effectiveness (OEE), Downtime เพื่อตรวจสอบ Efficiency ของกระบวนการกรผลิต

Count (Good/Bad)

ข้อมูลการนับของดีหรือของเสียในกระบวนการการผลิต

Reject Ratio

อัตราการเกิดของเสีย หรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในระบบ

Rate

อัตราการผลิตเทียบกับเวลา

Target

เป้าหมายที่บริษัทคาดว่าต้องการผลิตได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ เรามักนำค่าเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์การ Maintenance เครื่องจักร

Downtime

ช่วงเวลาที่เครื่องไม่สามารถทำงานได้ เช่น เครื่องเสีย เครื่องขัดข้อง

การใช้อุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาช่วย นอกจากจะทำให้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนากระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีแล้ว แต่ยังช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการทำงาน ก่อเกิดผลกำไรสูงสุดให้แก่บริษัท การวัดประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง

คุณสามารถเข้าไปดูและเลือกซื้อ HMI (Human Machine Interface) ได้จากหน้าร้านออนไลน์ได้เลย ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

Facebook Comments