หลักการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ Protection Relay

จากที่เราได้ทราบว่า Protection Relay จะตรวจจับความผิดปกติที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และ สั่งปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดปัญหาออกจากระบบไฟฟ้าโดยเร็ว แล้วคุณรู้หรือไม่ว่ารีเลย์ชนิดนี้รู้ได้อย่างไร? ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณมีความผิดปกติ มีเกณฑ์ใดในการตัดสิน หรือ มีหลักในการทำงานอย่างไร? ในบทความนี้จะทำให้ท่านทราบถึงเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่า Protection Relay คือ อะไร? และ จะทำให้ท่านสามารถเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Protection Relay ได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้

เมื่อเกิดความผิดปกติ Protection Relay จะทำอะไร?

เมื่อจ่ายไฟเข้า Protection Relay ไฟเปิด (ON) จะติด แสดงว่าแผงอิเล็กทรอนิกส์กำลังทำงานควบคุม และเมื่อรีเรย์ชนิดนี้ตรวจจับได้ถึงความผิดปกติ ก็จะเริ่มการทำงาน ทำให้หน้าสัมผัสที่ปิดจะเปิดออก ส่งผลให้ระบบตัดการทำงานเพื่อป้องกันอุปกรณ์นั้นๆ และ เมื่อสภาวะของระบบไฟกลับมาสู่สภาวะปกติ Protection Relay จะเริ่มทำงานให้หน้าสัมผัสจากที่เปิดเป็นปิดหน้าสัมผัส ให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง

Protection Relay มีเงื่อนไขอะไรในการป้องกันอุปกรณ์

โดยปกติแล้ว Protection Relay จะทำงานเมื่อมีความผิดปกติของการใช้งานไฟฟ้า ไม่ว่าจะเกิดจากการจ่ายกระแสไฟเกินของการไฟฟ้า หรือจากผู้ใช้งานที่ทำให้กระแสไฟฟ้าทำงานผิดปกติ โดยรีเรย์ชนิดนี้จะใช้เงื่อนไขในการตรวจสอบความผิดปกติ ดังต่อไปนี้

  1. Over current คือ กระแสในขณะใช้งานมีค่าเกินที่กำหนด Protection Relay จะทำการตัดระบบ
  2. Max/min voltage คือ แรงดันในขณะใช้งานมีค่าเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด
  3. Phase sequence คือ การเรียงลำดับเฟสไม่ถูกต้อง
  4. Phase loss คือ แรงดันของเฟสใดเฟสหนึ่งหายไป
  5. Min/max frequency คือ ความถี่ในขณะใช้งานมีค่าเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด
  6. Asymmetry คือ ไม่มีความสมดุลทางไฟฟ้า (Unbalance)

จากบทความนี้คงทำให้ท่านผู้อ่านได้เห็นถึงหลักการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ในการป้องกันของ Protection Relay แล้วนะครับ ถึงแม้อาจดูไม่ซับซ้อน แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านผู้อ่านควรรู้และทำความเข้าใจ เพราะเป็นเนื้อหาสำคัญที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่า Protection Relay คือ อะไร? เพื่อนำไปเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Protection Relay ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ Protection Relay ที่ทาง Factomart.com ได้นำมาเสนอให้กับท่านผู้อ่านนะครับ หากท่านมีข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือติดต่อทางเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรา

Facebook Comments