โครงสร้างพื้นฐานของ Digital Tachometer

สวัสดีครับ ^^  วันนี้ทาง Factomart.com มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอเนื้อหาที่อธิบายถึงโครงสร้างพื้นฐานของตัว Digital Tachometer มาให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้ศึกษากัน ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ…

โครงสร้างพื้นฐานของ Digital Tachometer

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายโครงสร้างของ Digital Tachometer หรือเครื่องวัดความเร็วรอบซึ่งจะอธิบายการทำงานของส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญ และมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ภาพโครงสร้างภายในของตัวเครื่องวัดความเร็วรอบ

1. ภาคอินพุต Input มีหน้าที่ในการรับสัญญาณ จะเป็นส่วนที่ใช้รับสัญญาณพัลส์ที่ได้มาจากตัวเซนเซอร์ต่างๆ โดยจะมีรูปแบบของอินพุตอยู่ 2 รูปแบบ คือ NPN, PNP ซึ่งสัญญาณที่อ่านจะเป็นขอบขาขึ้นหรือขอบขาลงขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานของตัวเครื่องวัดความเร็วรอบ Digital Tachometer นั้นๆ โดยภาคสัญญาณอินพุตที่มีใช้อยู่จะมีรายละเอียดดังนี้

  • INA, INB ขารับสัญญาณจากตัวเซ็นเซอร์โดย INA จะเป็นขานับขึ้น ส่วน INB จะเป็นขานับลง ในโหมดที่ใช้เป็นการนับและเป็นขาสำหรับรับสัญญาณ Trigger ต่างตามโหมดต่างๆ ที่ได้แนะนำไป
  • RESET เป็นขาสำหรับต่อกับ Switch หรือ Controller ภายนอกเพื่อทำการ Clear ค่า PV ที่นับไว้
  • HOLD เป็นขาสำหรับการต่อกับ Switch หรือ Controller ภายนอกเพื่อทำการหยุดค่าที่หน้าจอเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่า


ภาพขาสัญญาณอินพุตของเครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น MP5W-4N ของ Autonics

2. ภาคประมวลผล Processing เป็นหัวใจหลักของเครื่องวัดความเร็วรอบหรือเครื่องวัดอัตราการไหล ที่ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานป้อนเอาไว้ เช่น ค่าที่วัดได้มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้หรือควบคุมการตั้งค่าต่างๆ ภายใน เช่น ความเร็วในการนับ ค่า Prescale ค่าแฟกเตอร์ต่างๆ
3. ภาคแสดงผล Indicator เป็นส่วนที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน โดยทำหน้าที่ในการนำค่าที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจได้โดยง่าย เช่น ตัวเลขดิจิตอลหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยประเภทของหน้าจอแสดงผลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ 3 แบบ คือ แบบที่เป็น LED แบบหลอด VFD ซึ่งจะแสดงเป็นสีเขียวและแบบที่เป็น LCD โดยแบบที่เป็น LCD จะต้องมี Back Light ช่วยในการทำงานถึงทำให้สามารถมองเห็นค่าได้ในที่มืด โดยจะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ค่า PV ใช้แสดงค่าการวัด หรือความเร็วรอบ หน่วยเป็น RPM, RPS, m/s, lit/min และส่วนสุดท้ายเป็น LED ที่ใช้แสดงสถานะต่างๆ ของตัวเครื่องวัดความเร็วรอบ

4. แหล่งจ่ายไฟ Power Supply ในเครื่องวัดความเร็วรอบนั้นจะมีส่วนที่เป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงอยู่ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นไฟเลี้ยงวงจรภายในตัวมิเตอร์เอง ซึ่งจำเป็นต้องมีอยู่และอีกส่วนที่เป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง AUX, External หรือวงจรไฟเลี้ยงสำหรับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เซ็นเซอร์ต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงดัน 12VDC

ภาพแรงดันไฟเลี้ยงวงจรของ Digital Pulse Meter รุ่น MP5W ของ Autonics

5. ภาคเอาท์พุต เป็นส่วนที่ใช้ในการส่งสัญญาณที่ได้จากการประมวลผลเพื่อใช้ในการควบคุมหรือนำไปประมวลผลต่อ โดยตัวอย่างของสัญญาณที่ได้นั้นได้แก่ สัญญาณเป็น Relay หรือทรานซีสเตอร์ซึ่งจะใช้ในการควบคุม นอกจากนี้ยังมีสัญญาณเอาท์พุตที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกที่เป็น Computer Software, PLC, DCS, SCADA เช่น RS-485, RS-232 โดยจะมี Protocol ที่ใช้ในการคุยกันระหว่างคอนโทรลเลอร์ เช่น MODBUS หรือสัญญาณที่ส่งออกมาเป็นรหัส BCD Code เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รับสัญญาณแบบขนาน Parallel เช่น Display Unit BCD input

ภาพเอาท์พุตแบบ Relay ของเครื่องวัดความเร็วรอบรุ่น MP5W ของ Autonics

หลังจากที่เราได้รู้ลึก รู้จริง!!! กับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการทำงานของตัว Digital Tachometer แล้วนั้น หากทุกท่านยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางที่ Factomart.com หรือจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูล Digital Tachometer ทางเราได้จัดทำเนื้อหาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Facebook Comments