โครงสร้างของ Process Meter

มาต่อกันด้วยเนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานของ Process Meter ในซีรีย์  Panel Meter ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ใดก็ตามเราควรจะทราบถึงโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละอุปกรณ์ให้ชัดเจนก่อนนะครับ ในบทความนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของ Process Meter ที่ควรทราบถัดจากหลักการทำงานครับ หากท่านผู้อ่านสนใจประเด็นอื่นๆ ของ Process Meter สามารถไปดูหัวข้อได้ที่ “ศูนย์รวมข้อมูล Process Meter” ได้เลยครับ หรือหากต้องการสั่งซื้อ สามารถกดซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันที ที่ Factomart.com มาดูโครงสร้างพื้นฐานกันเลยครับ

โครงสร้างพื้นฐานของ Digital Panel Process Meter

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายโครงสร้างของ Digital Panel Process Meter แบบพื้นฐาน ซึ่งจะเน้นไปในส่วนของมิเตอร์ที่มีการแสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอล Digital Indicator ซึ่งมีใช้มากที่สุด และในอนาคตก็ยังจะมีใช้อยู่ ซึ่งจะนำมาทดแทน Analog Panel Meter โดยโครงสร้างพื้นฐานของตัว Digital Panel Meter ของทุกประเภทจะเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันตรงภาคอินพุตซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาณที่ต้องการตรวจวัด

รูปที่ โครงสร้างภายในของตัว Digital Panel Meter

  1. ภาคอินพุต Input มีหน้าที่ในการรับสัญญาณไฟฟ้า ทั้งที่เป็นแบบกระแส และแรงดัน แล้วทำการปรับระดับสัญญาณให้เหมาะสม ก่อนที่จะนำไปใช้งานในภาคต่อไป
  2. ภาคขยายสัญญาณ Amplifier เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณต่างๆ ที่รับมาจากภาคอินพุต เนื่องจากสัญญาณที่รับเข้ามาบางประเภทอาจจะมีขนาดเล็กมากๆ ทำให้ยากต่อการนำไปใช้งาน หรือประมาลผล เช่น สัญญาณจาก Strain Gauge, Thermocouple ซึ่งมีระดับสัญญาณเป็น µV, mV โดยจะนิยมใช้วงจรขยาย Instrument Ampliifier หรือวงจร Differential Amplifier ในการขยายสัญญาณ
  3. ภาคแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล A/D convertor ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกที่ใช้จากวงจรขยาย ให้เป็นสัญญาณดิจิตอล เพื่อใช้ในการประมวลผลสัญญาณ เนื่องจากตัวประมวลผลสัญญาณ จะใช้สัญญาณดิจิตอลในการประมวลเท่านั้น ตัวอย่างเช่น Load Cell Indicator ซึ่งเป็น Panel Meter ที่นิยมใช้วงจร A/D Convertor แบบ Delta Sigma แบบ 24bits
  4. ภาคแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก D/A convertor เป็นวงจรที่ทำหน้าที่กลับกันกับภาคแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล A/D convertor โดยจะทำการแปลงสัญญาณที่ได้จากการประมวลผลแล้ว เป็นสัญญาณอนาล็อก เช่น 0-10VDC หรือ 4-20mA เพื่อใช้ Retransmission สัญญาณอินพุต ให้กับตัวคอนโทรลเลอร์อื่นๆ หรือเครื่องบันทึกข้อมูลเช่น Recorder
  5. ภาคประมวลผล Processing เป็นหัวใจหลักของตัวมิเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานป้อนเอาไว้ เช่น ความละเอียดที่ต้องการ ความไวในการแสดงผล หรือการสเกลค่าแสดงผลที่หน้าจอ
  6. ภาคแสดงผล Indicator เป็นส่วนที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน โดยทำหน้าที่ในการนำค่าที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจได้โดยง่าย เช่น ตัวเลขดิจิตอล หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยประเภทของหน้าจอแสดงผลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่เป็น LED และแบบที่เป็น LCD โดยแบบที่เป็น LCD จะต้องมี Back Light ช่วยในการทำงานถึงจะทำให้สามารถมองเห็นค่าได้ในที่มืด
  7. แหล่งจ่ายไฟ Power Supply ในมิเตอร์นั้นจะมีส่วนที่เป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงอยู่ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นไฟเลี้ยงวงจรภายในตัวมิเตอร์เอง ซึ่งจำเป็นต้องมีอยู่ และอีกส่วนเป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง AUX,  External หรือวงจรไฟเลี้ยงสำหรับอุปกรณ์ภายนอกซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงดัน 24VDC
  8. ภาคเอาท์พุท เป็นส่วนที่ใช้ในการส่งสัญญาณที่ได้จากการประมวลผล เพื่อใช้ในการควบคุมหรือนำไปประมวลผลต่อ โดยตัวอย่างของสัญญาณที่ได้นั้นได้แก่ สัญญาณเป็น Relay ซึ่งจะใช้ในการควบคุม สัญญาณอนาล็อกเอาท์พุท เช่น 0-10VDC, 4-20mA นอกจากนี้ยังมีสัญญาณเอาท์พุทที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกที่เป็น Computer Software, PLC, DCS, SCADA เช่น RS-485, RS-232, PROFIBUS และอื่นๆ โดยจะมี Protocol ที่ใช้ในการคุยกันระหว่างคอนโทรลเลอร์ เช่น MODBUS, DNP3

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ Process Meterถ้ามีส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถปรึกษาทีมงาน Technical Engineer ของเราได้ทันทีครับ หรือหากต้องการย้อนกลับไปดูหัวข้ออื่นๆ ของ Process Meter ก็ไปที่ “ศูนย์รวมข้อมูล Process Meter” ได้เช่นกันครับ ถ้ารู้รุ่นสินค้าแล้วสามารถไปซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทันที ที่ Factomart.com ในหมวด  Process Meter ครับ

Facebook Comments