แก้ปัญหากวนใจระบบไฟฟ้าโรงงานด้วย Surge Protection

Share this post

ปัญหาระบบไฟฟ้าทีพบบ่อยในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก ไฟเกิน รวมถึงสัญญาณรบกวน จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอยู่เสมอ แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยอุปกรณ์ Surge Protection แล้วทำไมถึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ตัวนี้

ในโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและควบคุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีความไวต่อความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าที่ได้รับมาสูงมาก ผลกระทบอาจจะแค่เพียงเล็กน้อย อาจทำงานผิดเพี้ยนหรือผลกระทบรุนแรงถึงขั้นชำรุดเสียหายเลยก็ได้

ปัญหาไฟตกชั่วคราว (voltage dip/voltage sag)

ไฟตกชั่วคราว คือ สภาวะที่แรงดันไฟฟ้าลดตํ่าลงจากปกติในช่วงเวลาสั้นๆ นับว่าเป็นปัญหาทางไฟฟ้าที่พบบ่อยที่สุด

สาเหตุ

อาจเกิดจากต่อโหลดขนาดใหญ่ในระบบ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในระบบ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องการกระแสไฟฟ้ามากเมื่อเทียบกับการทำงานในภาวะปกติ ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าในสายส่งการไฟฟ้าฯ ลดตํ่าลง

ผลกระทบ

ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมบางส่วนชำรุดเสียหายได้ นอกจากนี้ยังลดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอายุการใช้งานสั้นลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

แนวทางแก้ไข

ติดตั้งอุปกรณ์ Voltage Protection เพื่อป้องกันระบบควบคุมมอเตอร์ หรือติดตั้ง Voltage Stabilizer

ปัญหาไฟดับ (Black Out)

ไฟดับ (Black Out) คือ สภาวะที่กระแสไฟฟ้าหยุดไหล

สาเหตุ

เกิดจากความต้องการกระแสไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าฯ ที่มากเกินไป, เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในสายส่ง และปัญหาที่เกิดกับสายส่งการไฟฟ้าฯ เช่น เสาไฟฟ้าล้ม หรือหม้อแปลงระเบิด ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายไฟจากการไฟฟ้าได้

ผลกระทบ

ทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์หยุดชะงัก สินค้าในกระบวนการผลิตอาจเสียหาย

แนวทางแก้ไข

ปัญหานี้อาจจะแก้ไขยากตรงที่บางทีเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และนานแค่ไหน โดยปกติจะทำการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือบางที่อาจจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองไฟกรณีไฟฟ้าดับ

ปัญหาไฟกระชาก (Spike)

ไฟกระชาก (Spike) คือ สภาวะที่แรงดันไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างกะทันหัน

สาเหตุ

อาจเกิดจากฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง หรืออาจเกิดจากสายส่งของการไฟฟ้าฯ ที่หยุดการทำงานไปและกลับมาทำงานใหม่อย่างกะทันหัน

ผลกระทบ

ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร และอุปกรณ์ควบคุมบางส่วนอาจชำรุดเสียหายได้ นอกจากนี้ยังลดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอายุการใช้งานสั้นลง

แนวทางแก้ไข

ติดตั้งอุปกรณ์ Surge Protection และตรวจสอบการติดตั้งระบบสายดินให้มีความถูกต้องและปลอดภัย

ปัญหาไฟเกิน (Swell)

ไฟเกิน (Swell) คือ สภาวะที่มีแรงดันไฟฟ้าไหลมามากเกินในช่วงเวลาสั้นๆ (1/120 วินาที)

สาเหตุ

เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์กินไฟมาก เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อหยุดทำงาน แรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ในมอเตอร์จะไหลกลับเข้าระบบไฟฟ้า ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงเกินชั่วขณะ

ผลกระทบ

ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง และอาจเกิดความเสียหายได้ หากอุปกรณ์นั้นไม่สามารถทนแรงดันเกินนี้ได้

แนวทางแก้ไข

ติดตั้งอุปกรณ์ Voltage Stabilizer หรือ Surge Protection

ปัญหาสัญญาณรบกวน (Noise)

สัญญาณรบกวน (Noise) คือ สัญญาณรบกวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMI (Electro Magnetic Interference) หรือสัญญาณวิทยุรบกวน RFI (Radio Frequency Interference)

สาเหตุ

เกิดขึ้นได้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (เช่น ฟ้าผ่า), หรือโดยมนุษย์เช่นการเปิด-ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องส่งวิทยุ และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลกระทบ

อาจทำให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทำงานผิดพลาด จอแสดงผลผิดเพี้ยน อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ในกระบวนการผลิตได้

แนวทางแก้ไข

ติดตั้งอุปกรณ์ EMI/RFI Filter

สำหรับปัญหาของคุณภาพไฟฟ้าที่พบบ่อย ความจริงยังมีปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่ควรให้ความสำคัญ ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

Facebook Comments