การประยุกต์ใช้งาน Temperature Control

Share this post

งานที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิ ต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์จำพวก Temperature Control ถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่นิยมใช้กับงานควบคุมอุณหภูมิ เราจะมาดูกันว่าถ้าจะติดตั้งหรือนำไปประยุกต์ใช้นั้นจะมีการนำไปใช้อย่างไร จากตัวอย่างด้านล่างนี้เลย ไปดูกัน

งานควบคุมเครื่องทำความร้อนและความเย็น

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานควบคุมแบบ Heating และ Cooling สำหรับงานควบคุมอุณหภูมิทั่วๆ ไป มักจะใช้การควบคุมแบบ Heating/Cooling เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิไว้ โดยใช้สัญญาณจาก Temp Controller เป็นตัวควบคุมการทำงาน สามารถดูการทำงานจากภาพด้านล่าง

งานควบคุมมอเตอร์วาล์ว Motor Valve Control

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานควบคุมแบบมอเตอร์วาล์ว สำหรับการควบคุมด้วยมอเตอร์วาล์ว มักนิยมใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำมากกว่าปกติ โดยอาศัยประสิทธิภาพของวาล์ว ซึ่งใช้สัญญาณจาก Temp Control มาสั่งควบคุมการเปิด/ปิด มอเตอร์วาล์ว

การใช้งานสำหรับ Solid state relay

ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ Solid State Relay สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้สัญญาณดิจิตอลจาก Temp Control ส่งไปจับ Solid State Relay เพื่อควบคุม Heater

การใช้งานสำหรับ Power Regulator

ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ Power Regulator สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้สัญญาณมาตรฐาน 4 – 20 mA DC จาก Temp Control ส่งไปจับ Power Regulator เพื่อควบคุม Heater

การใช้งานสำหรับ Infrared Thermometer

ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ Infrared Thermometer ใช้สำหรับงานที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ ในตัวอย่างด้านล่างเป็นงานควบคุมอุณหภูมิของการอบกระเบื้องที่มีการเคลื่อนที่บนสายพานลำเลียง

การใช้งาน Temperature Control สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแบบเลย เช่น งานควบคุมเครื่องทำความร้อนและความเย็น ควบคุมมอเตอร์วาล์ว การใช้งานกับ Solid stare relay หรือ Power Regulator และใช้กับ Infrared Thermometer จากตัวอย่างที่แสดงไว้ คุณสามารถเลือกนำไปใช้งานได้ตามสะดวกเลย คุณเข้าไปดู สินค้า Temperature and Humidity อุณหภูมิ และความชื้น ได้ที่ลิ้งค์นี้ มีสินค้ามากมาย

Facebook Comments