ประเภทของ RF Capacitance Level Sensor

การแบ่งประเภท RF Capacitance Level Sensor นั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการเลือก กลุ่มสินค้าของ RF Capacitance Level Sensor  ซึ่งถ้าหากเราเลือกได้เหมาะสม ก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพของงานได้

โดยการแบ่งให้ได้อย่างเหมาะสมนั้น เราจำเป็นต้องรู้จักก่อนว่า RF Capacitance Level Sensor คืออะไร? และ ประเภทต่างๆของเซ็นเซอร์ชนิดนี้นั้น มีลักษณะ และ ทำหน้าที่อะไร? โดยบทความนี้จะพาท่านไปรู้จักกับ ประเภทของ RF Capacitance Level Sensor ว่ามีอะไรบ้าง มาดูกัน!

ประเภทของ RF Capacitance Level Sensor

ในการแบ่งประเภทของตัวเซ็นเซอร์แบบ RF Capacitance Level Sensor นั้น ในทางทฤษฎีแล้ว ตัว RF Capacitance Level Sensor นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ RF Sensor ซึ่งจริงๆ แล้ว RF Sensor นั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ แบบที่หนึ่ง ใช้การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้า ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว และแบบที่สอง ใช้หลักการตรวจวัดค่าความต้านทาน หรือการเปลี่ยนแปลงความต้านทานที่หัววัด ซึ่งเรียกว่า RF Admittance Probe แต่ไม่ค่อยมีใช้งานเนื่องจาก ค่าความต้านทานที่วัดนั้นมีค่าสูงมากจึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวน หรือทำให้การวัดผิดพลาดได้ง่ายถ้าออกแบบเครื่องมือวัดได้ไม่ดีพอ

ในส่วนของ RF Capacitance Level Sensor นั้น เราสามารถแบ่งประเภทของเซ็นเซอร์ได้จากรูปแบบการทำงานและการนำไปใช้งานของเซ็นเซอร์เป็นหลัก โดยปัจจุบันที่พบและมีใช้งานอยู่จะมีรูปแบบดังนี้

  1. Rod probe type เซ็นเซอร์แบบนี้จะนิยมใช้งานวัดระดับทั่วๆ ไป และมีความลึกไม่เกิน 3 เมตร โดยต้องอาศัย Reference Probe ในการทำงานร่วมกัน กับตัวเซ็นเซอร์

 


รูปที่ 1
 RF Capacitance Level Sensor แบบ Rod type

2. Partily Insulated Probe จะเป็นเซ็นเซอร์วัดระดับที่ตัวหัววัด (Probe) นั้น จะมีบางส่วนที่หุ้มฉนวนไว้ โดยเวลาใช้งานจะนิยมใช้ตัวภาชนะเป็นจุดอ้างอิง ซึ่งต้องเป็นโลหะเท่านั้น

รูปที่ 2 RF Capacitance Level Sensor แบบ Partialy Insulated Probe

 

  1. High temperature rod probe type เซ็นเซอร์แบบนี้จะนิยมใช้งานวัดระดับของวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง หรืออุณหภูมิแวดล้อมสูง กว่าที่ตัวเซ็นเซอร์แบบธรรมดาจะใช้ได้ และมีความลึกไม่เกิน 3 เมตร โดยสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -30℃~200℃ โดยต้องอาศัย Reference Probe ในการทำงานร่วมกัน กับตัวเซ็นเซอร์

รูปที่ 3 RF Capacitance Level Sensor แบบ High temperature rod probe type

  1. Cable probe type เซ็นเซอร์แบบนี้จะนิยมใช้งานวัดระดับในถังหรือภาชนะที่มีความลึกมาก โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 1~20 เมตร โดยต้องอาศัย Tank Wall ในการอ้างอิง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Tank ที่เป็นโลหะ และใช้ตัว Counterweight ในการถ่วงน้ำหนัก

รูปที่ 4 RF Capacitance Level Sensor แบบ Cable probe type

  1. Explosion proof type เป็นเซ็นเซอร์วัดระดับชนิดหนึ่ง ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานในพื้นที่ Hazardous Area ได้

รูปที่ 5 ตัวอย่าง Reference Probe ที่ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์

ท่านผู้อ่านคงได้ทำความรู้จักประเภทต่างๆ ของ RF Capacitance Level Sensor แล้วใช่ไหมครับ? โดยท่านจะเห็นได้ว่าแต่ล่ะประเภทนั้น จะถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

และนี้ก็คือเหตุผลหลักที่ทำให้เราจำเป็นต้องรู้จักกับประเภทของ RF Capacitance Level Sensor  เพื่อการนำไปเลือกประยุกต์ใช้งาน กลุ่มสินค้าของ RF Capacitance Level Sensorได้อย่างเหมาะสม โดยทาง my.Factomart.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นถึงความหมายว่า  RF Capacitance Level Sensor คืออะไร? และ สามารถใช้งานอย่างไร ให้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ

หากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด สามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรา

Facebook Comments