การจำแนกประเภท Safety Light Curtain

สำหรับบทความนี้จะเป็นการ แนะนำถึงประเภทของ Safety Light Curtain ที่คุณควรรู้ ! เพื่อเป็นการเสริมแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งความรู้จากเนื้อหานี้จะเป็นการเสริมความเข้าใจ ถึงหน้าที่หลักของ Safety Light Curtain คืออะไร? เพื่อทำให้ท่านสามารถนำไปเลือกใช้งาน กลุ่มสินค้าของ Safety Light Curtain ได้อย่างถูกต้อง โดยเนื้อสาระที่เราได้เตรียมมานั้น จะทำให้ท่านได้รู้จักกับประเภทต่างๆได้อย่างไร? ติดตามได้จากบทความต่อไปนี้นะครับ

การจำแนกประเภท Safety Light Curtain

Safety Light Curtain เซ็นเซอร์กลุ่มม่านแสงนิรภัย ใช้เพื่อทดแทนการ์ดป้องกันการทำงานของเครื่องจักร ตัวม่านแสงมีขนาดเล็ก กระชับและสามารถต่อขยายในรูปแบบต่างๆได้มากมาย มีขนาดช่องว่างระหว่างลำแสง 14 mm. สำหรับป้องกันนิ้วมือ และ 25 mm. สำหรับป้องกันร่างกายที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่มือคนขึ้นไป ซึ่งมี Housing ที่ทำจาก Nickel plate ซึ่งจะป้องกันการกำเนิดไฟฟ้าสถิตย์เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลไกการทำงานของตัวม่านแสงนิรภัยจะมีอยู่ 2 แบบใช้งานคือ

1.Latch : คือเมื่อร่างกายหรือวัตถุไปบังม่านแสงแล้วเครื่องจักรจะหยุดทำงาน เมื่อร่างกายหรือวัตถุนั้นออกจากแนวม่านแสงแล้วเครื่องจักรจะยังคงหยุดทำงานอยู่จนกว่าจะมีการกดปุ่ม Reset

รูปที่ 1 Safety Light Curtain แบบ Latch


2.Trip :
 คือเมื่อร่างกายหรือวัตถุไปบังม่านแสงแล้วเครื่องจักรจะหยุดทำงานเหมือนเช่นแบบแรก แต่เมื่อร่างกายหรือวัตถุนั้นออกจากแนวม่านแสงแล้วเครื่องจักรจะกลับมาทำงานเป็นปกติ โดยไม่ต้องกดปุ่ม Reset

รูปที่ 2 Safety Light Curtain แบบ Trip

ทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหา การจำแนกประเภทของ Safety Light Curtain ที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับ โดยทางเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน และ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงหน้าที่หลักของ Safety Light Curtain คืออะไร? และ สามารถนำไปเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Safety Light Curtain ได้ตามจุดประสงค์ตามที่ท่านต้องการนะครับ

หากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ Factomart.com เรายินดีให้บริการครับ

Facebook Comments