Protection Relay มีอะไร? ที่เราต้องระวัง!

ในบทความนี้เราจะมาบอกเล่าถึง ข้อควรระวังต่างๆที่ท่านควรรู้ในการใช้ Protection Relay เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติในการทำงาน หรือ อาจร้ายแรงถึงขั้นเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ โดยบทความนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่า Protection Relay คือ อะไร? จะต้องระวังอย่างไรและสามารถใช้ กลุ่มสินค้าของ Protection Relay ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อควรระวังต่างๆมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Protection Relay มีอะไร? ที่เราต้องระวัง!

ขนาดแรงดัน

โดยแรงดันที่เราใช้งานนั้นต้องอยู่ในย่านแรงดันที่อุปกรณ์รับได้ เพราะถ้าหากใช้แรงดันเกิน จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือ อุปกรณ์ Protection Relay ไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้

การ Set point

ของ Protection Relay โดยทุกครั้งที่มีการใช้งานเราจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ Protection Relay ที่ใช้งานว่ามีค่า Set Point ตรงตามลักษณะของงานที่ต้องการนำไปใช้หรือไม่ เช่น Maximum Voltage อยู่ที่ 105 – 115% เป็นต้น

เวลาในการหน่วง

ในการใช้งาน Protection Relay ควรตรวจสอบเวลาในการหน่วง เพราะถ้าหากมีการเซต Protection Relay ให้มีเวลาในการหน่วงนานเกินไป ก็อาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้

กระแสหน้าคอนแทค

ต้องตรวจสอบไม่ให้เกินกว่าที่อุปกรณ์จะรับ เพราะจะทำให้ Protection Relay เสียหายได้ เช่น หน้าคอนแทคของอุปกรณ์รับกระแสได้ 5 แอมป์ หากมีกระแสเกิน 5 แอมป์ แนะนำให้ต่อผ่าน CT เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหาย

ทางเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้รู้เกี่ยวกับข้อควรระวังของ Protection Relay คืออะไร? ให้กับท่านผู้อ่านได้เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้อย่างสบายใจในระดับหนึ่งแล้ว

และถ้าหากท่านยังมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทีม Technical Support ของ Factomart.com ได้ทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ เรายินดีให้คำปรึกษา และสามารถช่วยท่านเลือก และให้บริการเทียบสเป็คฟรีที่จะทำให้ท่านสามารถเลือกซื้อกลุ่มสินค้าของ Protection Relay ได้อย่างสะดวกสบาย

Facebook Comments