เพื่อนจัดซื้อคืออะไร?

Share this post

เพื่อนจัดซื้อ คือ จดหมายข่าวจากทางทีมงานแฟ็คโตมาร์ท มุ่งเน้นการแบ่งปันความสำเร็จของการทำงานจัดซื้อ และสาระน่ารู้ในด้านจัดซื้อ Factomart Marketplace เกิดขึ้นจากจุดที่มีความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมของฝ่ายจัดซื้อ ภารกิจของทีมงานคือการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาขบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการจัดหาสินค้า โดยเฉพาะในกลุ่ม MRO (Maintenance Repairment and Operation) เราเชื่อมั่นว่าการใช้เทคโนโลยีเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือทำให้การจัดซื้อเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเราจะทำให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับทางจัดซื้ออุตสาหกรรม

Benefits that we can offer

ข้อมูลข่าวสารต่างๆในวงการจัดซื้อ บริหารพัสดุ โลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ ทางเราจะดำเนินการจัดส่งให้อย่างสม่ำเสมอ

ได้รับจุลสารรายเดือน “วิสัยทัศน์จัดซื้อและซัพพลายเชน”

ได้รับจุลสาร วารสาร และสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งสมาคมฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป

สมาชิกรายปีจะสามารถค้นคว้าข้อมูลในเว็บไซต์ของสมาคมฯ ได้ในระดับหนึ่งที่กำหนดไว้ ส่วนสมาชิกตลอดชีพจะสามารถค้นคว้าข้อมูลในเว็บไซต์ของสมาคมฯ ได้อย่างเต็มที่

สมาชิกตลอดชีพสามารถขอเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เมื่อต้องการ และได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายการ Food for Thought (อาหารสมอง) และเข้าร่วมในในบางกิจกรรมที่สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบ

ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา สอบรับวุฒิบัตร C.P.S., C.P.K., IPSCM, CIPS และร่วมกิจกรรมอย่างอื่นกับสมาคมฯ ในราคาถูกกว่าปกติ 6-12% สำหรับสมาชิกรายปี และ 11-20% สำหรับสมาชิกตลอดชีพ

โดยปกติแล้ว สมาชิกตลอดชีพจะได้รับส่วนลดมากกว่าสมาชิกรายปีประมาณ 1 เท่าในกิจกรรมทุกประเภท

นอกจากนั้นในบางกิจกรรมจะกำหนดให้สมาชิกตลอดชีพเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิพิเศษหรือส่วนลด ในบางกิจกรรมสมาชิกตลอดชีพจะได้รับเชิญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และบางกิจกรรมจะร่วมงานได้เฉพาะสมาชิกตลอดชีพเท่านั้น

Facebook Comments