วิธีการเลือกใช้ Safety interlock switch

ในเบื้องต้นทำให้เราได้ทราบแล้วว่า Safety interlock switch คืออะไร? ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Safety interlock switch ให้ตรงไปตามความต้องการ โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะบอกถึง ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงก่อนการเลือกใช้  ซึ่งทางเราได้จำแนกไว้เป็นข้อ 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิธีการเลือกใช้ Safety interlock switch

หัวใจหลักในการเลือกใช้คือต้องคำนึงถึงพื้นที่ใช้งาน และความสะดวกในการติดตั้ง

  • โรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมเบา หรือ สะอาด  พลาสติก , อิเล็คทรอนิคส์ ,  interlock ธรรมดาซึ่งราคาถูก หรือ ที่มีฝุ่นมาก ควรใช้แบบที่ทำจากเหล็ก  เพราะจะมีความทนทานกว่า

  • ในเครื่องจักรงานที่มีความอันตรายสูงสมควรใช้แบบที่มีการควบคุมเปิดปิดด้วยไฟฟ้า

  • โรงงานอาหารที่มีน้ำหรือความชื้น ควรใช้แบบแม่เหล็ก

  • ในระดับโรงงานที่ต้องการระดับการป้องกันที่อยู่ใน Type 2 ขึ้นไป จำเป็นต้องใช้ Safety Interlock Switches ควบคู่กับโมดูลด้วยเพราะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้เพิ่มขึ้นอีกระดับ

ข้อควรระวัง

เป็นอุปกรณ์การติดตั้งที่ไม่ค่อยยุ่งยาก แต่มีข้อควรระวังสำหรับแบบสลัก คือ ต้องติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าตัวสลัก และ รูรับเซ็นเซอร์ต้องมีตำแหน่งที่ตรงกัน

 

และทั้งหมดนี้ก็คือบทความที่จะทำให้ท่านผู้อ่านรู้ถึงปัจจัยในการเลือกใช้  Safety interlock switch คืออะไร?  เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ได้อีกระดับหนึ่ง และ นอกจากนี้ยังจะมีส่วนช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ท่านผู้อ่านสามารถเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Safety interlock switch ให้เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่ท่านต้องการได้ และหากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ Factomart.com เรายินดีให้บริการครับ

Facebook Comments