ติดตั้ง Float Switch ให้ดีต้องมีปัจจัยอะไร?

บทความนี้จะมาพูดถึงการวางรากฐานการใช้งานที่ดี ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว นั้นก็คือการติดตั้ง สำหรับ Float Switch นั้น การติดตั้งให้ได้ประสิทธิภาพเราจำเป็นต้องคำนึงถึงหลากหลายปัจจัย โดยทางเราได้รวบรวมไว้ให้ท่านผู้อ่านได้มาทำความเข้าใจในบทความนี้
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มเติมความเข้าใจว่า Float Switch คืออะไร? และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือก กลุ่มสินค้าของ Float Switch ได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ท่านต้องการนะครับ

ติดตั้ง Float Switch ให้ดีต้องมีปัจจัยอะไร?

การเลือกสวิทซ์ลูกลอย Float Level Switch นั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพแวดล้อมในการติดตั้งเป็นหลัก โดยสามารถสรุปวิธีการเลือกได้เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้


Media Type

ชนิดของเหลว เป็นการระบุชนิดของของเหลวที่ต้องการวัดระดับ เนื่องจากจะได้ทราบว่าตัวเซ็นเซอร์ที่จะใช้ในการติดตั้งสามารถที่จะติดตั้งทำงานได้อย่างถูกต้อง หรือไม่ โดยจะต้องมีค่าความหนาแน่นหรือ Density มากกว่าเท่าไร  รวมถึงอายุการใช้งานของตัวลูกลอยเอง เพราะของเหลวบางอย่างอาจมีการกรัดกร่อน สามารถดูตัวอย่างการทนสารเคมีของวัสดุที่ใช้ทำสวิทซ์ลูกลอยได้ดังนี้

รูปที่ 1 การทนสารเคมีของวัสดุที่ใช้ทำสวิทซ์ลูกลอย

Temperature

อุณหภูมิการใช้งานทั้งส่วนที่เป็นของเหลว Media และส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อม ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องรู้เนื่องจากในการติดตั้งใช้งาน อุณหภูมิอาจจะมีผลต่อการกัดกร่อน เนื่องจาก Media ที่เป็นของเหลว อาจทำปฎิกริยากับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ซึ่งอุณหภูมิสูงอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนได้มากกว่า และนอกจากจากนี้ อุปกรณ์ที่เป็น Limit Switch หรือ Reed Switch ก็จะมีคุณสมบัติในการทนอุณหภูมิที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ Float Level Switch แต่ละตัว เช่น ถ้าเป็นลูกลอยที่ใช้ในถังน้ำดิบธรรมดาก็จะทนอุณหภูมิได้ประมาณ 50°C แต่ถ้าเป็นสวิทซ์ลูกลอยที่ใช้ Reed Switch อาจทนอุณหภูมิได้สูงถึง 200°C


รูปที่ 2
 การทนอุณหภูมิของสวิทซ์ลูกลอย Level Float Switch

รูปแบบการติดตั้งของตัวเซ็นเซอร์

ซึ่งมีรูปแบบการติดตั้งอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ แบบติดตั้งด้านข้าง แบบติดตั้งด้านบน และแบบติดตั้งโดยใช้ตุ้มถ่วง ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของการใช้งาน

รูปที่ 3 ตัวอย่างการติดตั้งสวิทซ์ลูกลอย

ความยาวสายของตัวสวิทซ์ลูกลอย

ถ้าเป็นการติดตั้งแบบด้านบนหรือด้านข้างก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร เนื่องจากการที่จะโดยของเหลว หรือ Media ท่วมนั้น เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งอาจจะต่อใช้งานผ่าน Connector ที่มี IP67~IP68 ได้ แต่ถ้าเป็นแบบติดตั้งโดยใช้ Counter Weight ที่ต้องแช่ลงในของเหลว ควรเลือกสายที่มีความยาวและมีความสามารถในการทนต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิ เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายจากการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้

รูปที่ 4 ตัวอย่างการเลือกชนิดและความยางของสายไฟ Nivelco

Media Pressure

ความดันของตัวกลาง (ในถัง) มีผลต่อการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ด้วยเนื่องจากเซ็นเซอร์บางตัวอาจจะจมอยู่ในน้ำซึ่งมีความลึก จึงทำให้เกิดแรงดัน ไปกดที่ตัวเซ็นเซอร์ ซึ่งถ้าไม่สามารถทนค่าแรงดันเหล่านั้นได้ก็จะทำให้ตัวเซ็นเซอร์เกิดการผิดรูป รั่ว หรือเสียหายได้โดยง่าย

 

จำนวนจุดในการวัดระดับ

สำหรับงานควบคุมระดับของของเหลวในถังนั้น บางครั้งสำหรับงานที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ อาจจะมีการติดตั้งตัวลูกลอยมากกว่า 1 ลูก เช่น ต้องการติดตั้งที่ตำแหน่ง High และ High High เพื่อป้องกัน 2 ชั้น ในกรณีที่ลูกลอยที่ตำแหน่ง High เสีย หรือติดตั้งที่ตำแหน่ง Low และ Low Low เพื่อป้องกัน 2 ชั้น ในกรณีที่ลูกลอยที่ตำแหน่ง Low เสีย


รูปที่ 5 การกำหนดระยะของลูกลอยสำหรับการวัดระดับแบบ Multipoint

Switching Angle

คือ มุมที่จะทำให้สวิทซ์ทำงาน โดยจะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในการติดตั้งของตัวเซ็นเซอร์วัดระดับแบบลูกลอย ซึ่งในการติดเซ็นเซอร์ในตำแหน่งของภาชนะนั้น จะขึ้นอยู่กับองศาการทำงานของเซ็นเซอร์แต่ละตัว บางตัวทำงานที่มุมการเคลื่อนที่ 45 องศา บางตัวทำงานที่มุม 35 องศา หรือบางตัวใช้ลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวตั้งเพื่อให้ Reed Switch ทำงาน


รูปที่ 6 Switching Angle ของลูกลอยแบบติดตั้งในถัง

รูปที่ 7 Switching Angle ของลูกลอยแบบติดตั้งข้างถัง

รูปที่ 8 Switching Angle ของลูกลอยแบบติดตั้งบนถัง

การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า

เนื่องจากตัวหน้าคอนแท็กของตัว Reed Switch หรือ Micro Switch เองอาจจะทนกระแส หรือแรงดันได้ไม่มากพอที่จะตัดต่อโหลดที่กินกระแสมาก เช่น มอเตอร์ ดังนั้นในกรณีที่ต้องการต่อโหลดที่กินกระแสมากๆ ควรจะต้องมีวงจร Relay หรือ Magnetic Contactor เพิ่มเพื่อขยายความสามารถในการรองรับกระแส


รูปที่ 9 ตัวอย่างของ Magnetic Contactor และ Relay ที่ใช้ขยายกระแส

ขนาดเกลียว

ในการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์วัดระดับนั้นมีหลากหลายมาตรฐาน ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของสินค้านั้น โดยมาตรฐานเกลียวที่มีใช้กันอยู่ปัจจุบันได้แก่ ISO Standard Threads เป็นเกลียวที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร, Unified Thread Standard (UTS), National Pipe Thread Taper (NPT), Japanese International Standard (JIS) และมาตรฐานเกลียวอื่นๆ อีกมาก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก my.factomart.com ใน Blog มาตรฐานเกลียวที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม

การป้องกันน้ำและฝุ่น IP (International Protection)

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกับน้ำหรือของเหลว รวมถึงพื้นที่อุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีการอ้างอิงมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น เพื่อให้คลอบคลุมถึงการใช้งานในสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยเซ็นเซอร์วัดระดับส่วนใหญ่จะมี IP ตั้งแต่ IP54~IP69K โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก my.factomart.com ใน Blog การป้องกันน้ำและฝุ่น IP (International Protection)

พื้นที่ในการติดตั้ง

ซึ่งจะถูกพูดถึงในเรื่องของเขตอันตราย ที่อาจจะมีการเกิดระเบิดได้ เช่น Hazardous Area ซึ่งอุปกรณ์ที่จะติดตั้งในเขตหรือพื้นที่เหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ATEX โดยจะได้รับเครื่องหมาย EX โดย Hazardous Area นั้นสามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้ดังนี้

รูปที่ 10 การแบ่งระดับของพื้นที่ Hazardous Area

รูปที่ 11 ตรารับรองสินค้าที่สามารถใช้งานในพื้นที่ Explosive Atmospheres Area

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/ATEX_directive

ทั้งหมดนี้ก็คือปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการ ติดตั้ง Float Switch ที่ทางเราได้จัดเตรียมเนื้อหาไว้ให้ท่านผู้อ่านนะครับ โดย my.Factomart.com เราหวังว่าขอมูลเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Float Switch ได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงานที่ดีให้กับท่านได้ในโอกาสต่อไป และ ถ้าหากท่านมีข้อสังสัยเพิ่มเติมว่า  Float Switch คืออะไร?  หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ    

Facebook Comments