Float Switch คืออะไร

Float Switch หรือ สวิทซ์ลูกลอย คือ เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระดับของน้ำในภาชนะ โดยแบบสายเคเบิ้ล หรือ Cable Type Float Switch จะเป็นสวิทช์ลูกลอยแบบสายเคเบิ้ลที่ราคาประหยัด ออกแบบมาใช้สำหรับหย่อน หรือ จุ่มลงในบ่อหรือถัง น้ำ หรือ น้ำเสีย หรือ ของเหลวอื่นๆ เพื่อใช้ในการเตือน หรือ ควบคุมระดับของเหลวนั้นๆ ร่วมกับรีเลย์ หรือ ส่งสัญญาณที่เป็นลักษณะของสวิทช์ไปเข้าระบบ PLC เพื่อควบคุมปั๊ม ในปัจจุบัน Nivelco ได้ออกแบบ Float Switch ที่มีลูกลอยที่ถูกออกแบบมาพิเศษ ซึ่งจะมีระบบป้องกันเมื่อน้ำกระเพื่อม โดยที่ลูกลอยจะยังไม่ทำงานจนกว่าจะลอยค้างทำมุม 45 องศา ซึ่งการกำหนดระดับที่จะให้สวิทช์ทำงาน จะใช้การเลื่อนตำแหน่งของตุ้มถ่วง (counterweight) ที่สวมอยู่ที่สายเคเบิ้ล

รูปตัวอย่าง Float Level Switch สวิทซ์ลูกลอย

Float Switch คือ อุปกรณ์วัดระดับที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย โดยทาง Factomart.com ของเราได้เตรียมบทความต่างๆ เพื่อที่จะมาเสริมสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไว้อย่างมากมาย เช่น โครงสร้างของ Float Switch และ หลักการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Float Switch ได้อย่างดี นอกจากนี้เราจะเล่าถึง วิธีการติดตั้ง ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะการติดตั้งของ Float Switch นั้นจะมีปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมเข้ามาข้องเกี่ยวเป็นอย่างมาก และ เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจเราได้เตรียม ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ไว้ให้ท่านได้ศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มแนวทางที่ดีในการใช้งานให้กับท่านผู้อ่านได้ดีในโอกาสต่อไปนะครับ 

Facebook Comments