การประยุกต์ใช้ Float Switch วัดระดับแบบประทับใจ

บทความนี้จะเป็นการยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน Float Switch เพื่อการวัดระดับแบบประทับใจ เพื่อเพิ่มแนวคิดในการปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในบทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่จะเพิ่มเติมความเข้าใจว่า Float Switch คืออะไร? เพื่อสามารถนำไปเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Float Switch ได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ท่านต้องการนะครับ

การประยุกต์ใช้ Float Switch วัดระดับแบบประทับใจ

สำหรับใน การวัดระดับเพื่อการควบคุมแบบจุดเดียว หรือ Single Point นั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมระดับน้ำ การป้องกันน้ำล้น การเติมน้ำเข้าในถัง สามารถดูรูปตัวอย่างการติดตั้งแลการใช้งานสวิทซ์ลูกลอยได้ดังนี้

รูปที่ 1 การติดตั้งสวิทซ์ลูกลอยเพื่อควบคุมระดับน้ำในถัง

รูปที่ 2 การติดตั้งสวิทซ์ลูกลอยในการผลิตน้ำประปา

รูปที่ 3 การติดตั้งสวิทซ์ลูกลอยในรถยนต์

จะเห็นได้ว่า Float Switch นั้น สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะคุมระดับน้ำในถัง จนไปถึงการผลิตนํ้าประปา ก็สามารถทำได้ โดยทางเราหวังว่าตัวอย่างการใช้งานจากบทความนี้ จะสามารถช่วยให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจถึงหน้าที่หลักๆ ของ Float Switch คืออะไร? และช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Float Switch  ได้อย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงานที่ดีให้กับท่านได้ในโอกาสต่อไป 

และถ้าหากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อทางเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ my.Factomart.com เรายินดีให้บริการครับ   

Facebook Comments