การประยุกต์ใช้งาน Safety interlock switch

สวัสดีครับ Factomart.com ขอต้อนรับท่านผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่บทความ การประยุกต์ใช้ Safety interlock switch นะครับ โดยในบทความนี้เราได้มีการจัดเตรียมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยชนิดนี้ไว้นะครับ

ซึ่งในบทความนี้เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่จะเพิ่มความเข้าใจให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจว่า Safety interlock switch คืออะไร? และ สามารถนำไปใช้งาน กลุ่มสินค้าของ Safety interlock switch ได้อย่างเหมาะสมต่อไปนะครับ โดยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้เลยนะครับ      

การประยุกต์ใช้งาน Safety interlock switch

การใช้งานที่พบเห็นในงานอุตสาหกรรมทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น สอง แบบ คือ แบบที่เป็นหน้าต่าง และ แบบที่เเป็นประตู

 

แบบประตู

จะเป็นการป้องกันบริเวณที่เป็นอันตราย โดยจะมีรั้วตะแกรงเหล็ก หรือ รั้วกระจกนิรภัยกั้นบริเวณไว้แล้ว คนจะเข้าออกได้ต้องผ่านประตูที่ติดsafety interlockเท่านั้น

  Safety interlock switch แบบที่เเป็นประตู

แบบหน้าต่าง

จะใช้ติดตั้งไว้กับเครื่องจักรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานยื่นอวัยวะเข้าไปในเครื่องจักรโดยจะมีกระจกนิรภัยกั้นอยู่

จากตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ Safety interlock switch นี้ คงทำให้ท่านผู้อ่านมองเห็นหน้าที่หลักของ Safety interlock switch คืออะไร?  และ เห็นภาพการทำงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ  โดยทางเราหวังว่าข้อมูลจากบทความนี้จะสามารถช่วยเพิ่มแนวทางในการทำงาน และ ทำให้ท่านสามารถเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Safety interlock switch ได้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท่านต้องการได้นะครับ    

และหากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ Factomart.com เรายินดีให้บริการครับ

Facebook Comments