Machine Vision คืออะไร

Share this post

โรงงานอุตสาหกกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแลเครื่องดื่ม ยา และการบรรจุภัณฑ์ โรงงานเหล่านี้ต้องมีระบบที่ใช้ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตออกมา ระบบที่ว่าก็คือ Machine Vision ที่ใช้สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ระบบนี้มีการทำงานอย่างไร และมีการนำไปใช้งานในส่วนใดบ้าง เราจะไปดูกันในบทความนี้เลยครับ

การใช้งานอุปกรณ์ Vision Sensor และ Rejection System

ระบบแมชชีนวิชั่น เป็นระบบที่ใช้สำหรับงานตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีระบบการประมวลผลที่ใกล้เคียงกับการทำงานของมนุษย์ สามารถตัดสินใจได้และส่งผลลัพธ์ที่ต้องการได้ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

ในปัจจุบันระบบวิชั่นได้เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

ทำไมต้องใช้ระบบ Machine Vision

งานที่ต้องใช้ดุลพินิจ

งานที่ต้องการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบหรือตัดสินใจ ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน

สมรรถภาพของร่างกาย

การทำงานของคนจะขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของร่างกาย

ความเมื่อยล้าหรือขาดสมาธิ

การทำงานของคนจะมีประสิทธิภาพลดลง เมื่อต้องทำงานซ้ำๆ หรือทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายเกิดความเมื่อยล้าหรือขาดสมาธิ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้

ความเร็วจำกัด

คนมีข้อจำกัดด้านความเร็วในการตรวจสอบ

ตัวอย่างในการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ

Automotive อุตสาหกรรมยานยนต์

iVu Image Sensor with C-Mount

ตรวจสอบจำนวนรูน็อตว่าครบจำนวนหรือไม่

iVu Bar-code Sensor

ตรวจสอบ 2D Code ว่าตรงรุ่นหรือไม่

PRO Vision Sensor

ตรวจสอบเกลียว และขนาดไซส์

P4 OMNI Barcode

ตรวจสอบ 2D Code ว่าตรงรุ่นหรือไม่

iVu TG Vision Sensor

ตรวจสอบการบรรจุขนมว่าครบตามจำนวนหรือไม่

iVu TG Vision Sensor

ตรวจสอบรุ่นสินค้าว่าถูกหรือไม่

iVu BCR 2D and QR code

ตรวจสอบ Code ว่าตรงรุ่นที่ผลิตหรือไม่

iVu Plus TG Vision Sensor

ตรวจสอบสติกเกอร์ว่าถูกรุ่นหรือไม่

Pharmaceutical อุตสาหกรรมยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

iVu TG UV

ตรวจสอบฟิลม์ว่าติดดีหรือไม่

iVu BCR Remote

ตรวจสอบบาร์โค้ดว่าถูกต้องหรือไม่

iVu TG & Blacklight

ตรวจสอบแผงยาว่ามีจำนวนยาครบหรือไม่ ยาแตกหรือไม่

PRO OCV/OCR & BCR

ตรวจสอบ OCV/OCR, BCR ว่าถูกหรือไม่

Rejection System ระบบการ Reject สินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

Case and Large Container Rejection System

ใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ ความเร็ว 150 ชิ้น/นาที

Pneumatic High Speed Rejection System

ใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก เช่น กระป๋อง กล่องนม มีความเร็ว 1,000 ชิ้น/นาที

จะเห็นได้ว่า Machine Vision นำไปใช้งานได้หลากหลาย นำใช้ในงานที่ต้องการดุลพินิจ งานที่มีข้อจำกัดด้านสมรรถนะของแรงงานคน งานที่ต้องการความเร็ว ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบการ Reject สินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

Facebook Comments