Pressure Sensor คืออะไร

Pressure Sensor คืออะไร?

Pressure Sensor หรือบางทีเรียกกันว่า Pressure Transmitter, Pressure Switch, Pressure Transducer, อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันหรือเครื่องวัดแรงดัน มีหน้าที่ในการตรวจวัดแรงดันของของเหลวหรือก๊าซ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อควบคุม แสดงผลค่าของแรงดันที่ต้องการจะวัด โดยหน่วยในการแสดงผลของค่าแรงดันที่วัดได้นั้น มี Bar, mbar, kpa, psi, mmHg เป็นต้น ซึ่งหลักการทำงานจะแปลงปริมาณความดันทางกายภาพให้ออกมาเป็นสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้า (สัญญาณ Output) ซึ่งสัญญาณ Output ที่ออกมานั้นจะมีหลายแบบ เช่น Analog 4-20mA, 0-10VDC, NPN, PNP เป็นต้น

 

เราสามารถแบ่งประเภทของเครื่องวัดแรงดันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ประเภทที่มีหน้าจอแสดงผล ซึ่งประเภทนี้จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือแบบอนาล็อค (แบบเข็ม) กับแบบดิจิตอล
  • ประเภทที่เป็นตัวเซ็นเซอร์อย่างเดียว ได้แก่ Pressure Switch กับ Pressure Transmitter

อุปกรณ์นี้สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • ใช้วัดแรงดันน้ำจะนิยมใช้กับตัวปั๊มนํ้า    
  • ใช้วัดแรงดันลมกับเครื่องมือที่เป็นสว่านลม, นิวเมตริกหรือกระบอกลม
  • ใช้วัดแรงดันไอนํ้าในหม้อนํ้า (boiler)
  • ใช้วัดแรงดันนํ้ามันในกระบอกไฮดรอลิค

นอกจากนี้ในทางอุตสาหกรรมยังนำเครื่องวัดแรงดันมาใช้งานในด้านต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งแบรนด์ผู้ผลิตที่ทาง Factomart.com มีจำหน่ายอยู่ ได้แก่ ADZ Nagano, Honsberg, AEP, Beck, ODE, AUTONICS ท่านสามารถเลือกชมสินค้าได้ที่ Factomart.com

หากท่านใดสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเครื่องวัดแรงดันทางเราได้จัดทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าเป็น ความรู้พื้นฐาน, ประเภทต่างๆ, วิธีการเลือกใช้งานที่ถูกต้อง, ข้อควรระวังในการติดตั้ง และการประยุกต์ใช้งานตัว ของ Pressure Sensor ทาง Factomart.com ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำเนื้อหานี้ขึ้นมาและถ้าผู้อ่านท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้ผ่านทุกช่องทางการติดต่อครับ

Facebook Comments