Solid State Relay เลือกให้ดี ให้แน่น่อน!

Relay รีเลย์

Share this post

ตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับ! บทความนี้เราจะพาท่านผู้อ่านมาดูให้รู้ถึง วิธีการเลือก Solid State Relay อย่างไรให้ถูกวิธี และ บอกเล่าถึงข้อควรระวังต่างๆ ที่ท่านจำเป็นต้องรู้ในการใช้งานรีเลย์ประเภทนี้นะครับ

ซึ่งความรู้ส่วนนี้เป็น่สวนหนึ่งของความเข้าใจว่า Solid State Relay คืออะไร? โดยจะทำให้ท่านสามารถเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Solid State Relay ได้อย่างดี และ เหมาะสมกับงานของท่านได้อย่างแน่นอน โดยปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4 ปัจจัยหลักในการเลือก Solid State Relay

วิธีการเลือก Solid State Relay ให้ดีท่านสามารถคำนึได้ถึงปัจจัยต่อไปนี้


1 แรงดันไฟ Input

ต้องเลือกว่าไฟ Input ที่เข้า relay นั้น ใช้ไฟขนาดเท่าไร และเป็นไฟแบบ AC หรือ DC ตามรูปด้านล่างเลือกแรงดันไฟอินพุต 200 – 240 VAC

2 กระแสไฟ

ต้องเลือกว่าใช้ขนาดกระแสเท่าไร? เช่น 0.1 แอมป์, 2 แอมป์ เป็นต้น ตามรูปเลือกกระแสไฟขนาด 10A

3 แรงดันไฟ Output

ต้องเลือกว่า Voltage Output ที่ใช้งานเป็นเท่าไร เช่น 24Vdc , 48Vdc, 230Vac ตามรูปเลือกแรงดันไฟเอาท์พุต 24 – 240 VAC

4 จำนวนหน้าคอนแทค

จำนวนหน้าคอนแทคที่ใช้งาน โดยระบุจำนวนหน้าคอนแทคที่ต้องการ และจะได้โซลิดสเตต รีเลย์ รุ่น  G3NA-210B ของ OMRON


ข้อควรระวังของ Solid State Relay มีอะไรบ้าง?

การใช้งานจริงควรมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ฟิวส์ที่ทําจากสารกึ่งตัวนําใส่ที่วงจร เอาท์พุต ของ Solid State Relay เพื่อป้องกันการเสียหายเนื่องมาจากการลัดวงจรของไฟฟ้า

ควรป้อนไฟฟ้าให้ถูกขนาดและถูกขั้ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับภาคอินพุตของ Solid State Relay

การติดตั้ง Solid State Relay เราควรใช้ชุดระบายความร้อนเพื่อช่วยให้ Solid State Relay สามารถจ่ายกระแสไฟได้ตามพิกัดที่กําหนดไว้

เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเลือก Solid State Relay นั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงท่านผู้อ่านนำปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ไปประกอบการเลือกใช้ ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยให้ท่านผู้อ่านประกอบการตัดสินใจได้ในระดับนึงแล้วนะครับ ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านผู้อ่านว่าต้องการใช้งานในลักษณะใด เพื่อนำไปปรับและประยุกต์ใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นนะครับ

โดยทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของการเลือกใช้ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงความหมายของ Solid State Relay คืออะไร? โดยจะทำให้ท่านสามารถเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Solid State Relay ได้อย่างดี และ เหมาะสม หากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อ Factomart.com ได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ

New call-to-action

ดาวน์โหลดคู่มือโซลิดสเตต รีเลย์

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือและศูนย์รวมข้อมูลโซลิดสเตต รีเลย์ คุณสามารถดาวน์โหลดบทความทุกบทในรูปแบบไฟล์เอกสารได้ที่นี่เลย มีบทความดังนี้

  • Solid State Relay กับหลักการทำงานที่ควรรู้
  • ประเภทของโซลิดสเตต รีเลย์
  • Solid State Relay เลือกให้ดี! ให้แน่น่อน!
  • Solid State Relay ประยุกต์ใช้ได้แบบไม่มีจำเจ
Button-02-N04-New
Button-02-Home-back-New
Solid State Relay
Solid State Relay
Solid State Relay
Solid State Relay
Facebook Comments