มาตราฐาน IEEE ของ Industrial Wireless Network

Share this post

บล็อก my.Factomart.com ยินดีต้อนรับครับผม จากที่เราได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการเชื่อมต่อ Industrial Wireless Network ไปแล้วนั้น วันนี้เราจะพาผู้อ่านทุกท่านมาเรียนรู้ถึงมาตรฐาน IEEE ว่ามาตรฐานนี้คืออะไร? มีกี่แบบ? แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

มาตราฐาน IEEE ของ Industrial Wireless Network

มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สายจะถูกกำหนดโดย IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้กำหนดมาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สายตามประเภทของเครือข่ายไร้สาย ไว้ดังนี้

WPAN (Wireless Personal Area Network)

เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล เป็นเทคโนโลยีการเข้าถึงแบบไร้สายในพื้นที่เฉพาะบุคคล ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีที่รองรับ คือ บลูทูธ (Bluetooth) และอินฟราเรด (Infra-Red) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.15

WLAN (Wireless Local Area Network)

เป็นเทคโนโลยีการเข้าถึงแบบไร้สายที่ใช้งานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในระยะใกล้ๆ โดยจะครอบคลุมระยะทางอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 เมตร เทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ WiFi ตามมาตรฐาน IEEE802.11 และมาตรฐานอื่นๆ ที่พัฒนามาจากมาตรฐาน IEEE802.11 ได้แก่ 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ad

มาตรฐาน IEEE802.11 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานเครือข่ายไร้สายสำหรับการกระจายคลื่นความถี่วิทยุหลายอย่างความถี่ โดยรากฐานของเทคโนโลยี 802.11 จะใช้คลื่นวิทยุในการแพร่สัญญาณบนย่านความถี่ 2.5 GHz แต่บางมาตรฐานก็จะใช้ย่านความถี่ที่ 5 GHz

  • มาตรฐาน IEEE802.11a: IEEE802.11a หรือ Class a ใช้คลื่นความถี่ 5 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย ทำความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps มาตรฐานจะไม่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับมาตรฐาน 802.11b และ 802.11g ได้
  • มาตรฐาน IEEE802.11b: IEEE802.11b หรือ Class b ใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย ทำความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps เป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงสุด ระยะทางในการรับส่งข้อมูลครอบคลุมค่อนข้างไกล ทำให้ไม่สิ้นเปลืองอุปกรณ์ Access Point ที่ใช้เป็นจุดรับส่งสัญญาณ
  • มาตรฐานIEEE 802.11g: IEEE802.11g หรือ Class g ใช้คลื่นความถี่ คือ 2.4 GHz ทำความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps สามารถใช้งานร่วมกับมาตรฐาน 802.11b ได้ เนื่องจากใช้คลื่นความถี่ที่ 2.4 GHz เหมือนกัน
  • มาตรฐาน IEEE802.11n: IEEE802.11n หรือ Class n ใช้คลื่นความถี่ คือ 2.4 GHz และ 5 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย เรียกการส่งสัญญาณแบบนี้ว่า “Dual-Band” ทำความเร็วสูงสุดที่ 150 Mbps และ 300 Mbps สามารถรองรับอุปกรณ์มาตรฐาน IEEE802.11b และ IEEE802.11g ได้
  • มาตรฐาน IEEE802.11ac: IEEE802.11ac หรือ Class ac รับส่งข้อมูลบนคลื่นความถี่ 5 GHz ถือเป็นการเชื่อมต่อไร้สายของยุค 5G Wi-Fi มีความเร็วสูงสุดที่ 6.93 Gbps มีความเข้ากันได้กับมาตรฐาน 802.11n และ 802.11g
  • มาตรฐาน IEEE802.11ad: IEEE802.11ad หรือ Class ad หรือ WiGig ใช้ความถี่ที่ 60 GHz Throughput ทางทฤษฎีสูงสุดถึง 7 Gbps

WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) เป็นระบบเครือข่ายไร้สายระดับกลาง ที่มีระยะการเชื่อมต่อไกลกว่า WLAN แต่ไม่สามารถส่งได้เท่ากับ WWAN มีระบบเครือข่ายที่หลากหลายจะใช้เชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างอาคารต่างๆ ภายในเมือง เช่น เคเบิ้ลทีวี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.16

WWAN (Wireless Wide Area Network) เป็นเครือข่ายไร้สายขนาดใหญ่ ที่อาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศหรือเขตภูมิภาค ซึ่งเทคโนโลยีการเข้าถึงของเครือข่ายไร้สายบริเวณกว้างคือพวกเทคโนโลยีในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G, 4G, 5G ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.20

หากผู้อ่านท่านใดต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูปแบบการเชื่อมต่อ, วิธีการเลือก, การติดตั้ง, การประยุกต์ใช้งาน สามารถเข้าไปเลือกศึกษาได้เลยนะครับ ทาง Factomart.com ได้จัดทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ

หากต้องการเลือกชมสินค้าสามารถเข้ามาได้ที่ Factomart.com

Facebook Comments