มาตรฐานของ Machine Safety

สวัสดีครับ บล็อก Factomart.com ยินดีต้อนรับครับผม จากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของ Machine Safety วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก มาตรฐานของ Machine Safety กันครับ ซึ่งมาตรฐานเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลย>>>>

มาตรฐานของ Machine Safety

อุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัย SAFETY SYSTEM นั้นจำเป็นต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยทุกชิ้น ซึ่งมาตรฐานนี้จะประเมินความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ ดังนี้

  • Category B: ถ้าอันตรายอยู่ในระดับ B เครื่องจักรจะต้องถูกออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์และประกอบเข้ากันได้ให้สอดคล้องกับความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน เช่น การออกแบบให้มีการป้องกันในส่วนที่ทำให้เกิดอันตรายได้
  • Category 1: ถ้าอันตรายอยู่ในระดับ 1 เครื่องจักรจะต้องถูกออกแบบตามที่กล่าวในระดับ B แต่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์นิรภัยที่ผ่านการทดสอบการใช้งานมาอย่างดีแล้ว
  • Category 2: ถ้าอันตรายอยู่ในระดับ 2 เครื่องจักรจะต้องถูกออกแบบตามที่กล่าวในระดับ B และ 1 อีกทั้งต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์นิรภัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ถ้าตรวจพบการทำงานผิดปกติจะสั่งให้เครื่องจักรหยุดการทำงานทันที
  • Category 3: ถ้าอันตรายอยู่ในระดับ 3 เครื่องจักรจะต้องถูกออกแบบตามที่กล่าวในระดับ B, 1 และ 2 โดยเพิ่มเติมอุปกรณ์นิรภัยอีกหนึ่งชุด ถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาจะยังสามารถทำงานเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยได้ตามปกติ ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นระบบจะสั่งให้หยุดการทำงานทันที ทำให้ระดับที่อุปกรณ์ป้องกันต้องมีฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเอง
  • Category 4: ถ้าอันตรายอยู่ในระดับ 4 เครื่องจักรจะต้องถูกออกแบบตามที่กล่าวไว้ในระดับ B, 1, 2 และ 3 โดยมีส่วนที่เพิ่มเติมคือเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับอุปกรณ์ใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยจะไม่ทำให้ระบบสูญเสียฟังก์ชั่นป้องกันความปลอดภัย ถ้าเกิดสิ่งผิดปกติจากอุปกรณ์นิรภัยหนึ่งชุดจะถูกตรวจสอบก่อนที่เครื่องจักรจะทำงาน แต่ถ้าการตรวจสอบครั้งนี้พลาดไปมันจะสั่งให้เครื่องจักรหยุดการทำงาน

การทราบถึงระดับความเสี่ยงของเครื่องจักรนั้นจะทำให้เราสามารถออกแบบและเลือกอุปกรณ์เซฟตี้ได้ง่ายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น หากเราต้องการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรชิ้นนั้นๆ สามารถทำได้โดยดูจากตารางด้านล่างนี้

ตารางการเลือกระดับความรุนแรงหรือประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 13849-1/EN 954-1

โดยอันดับแรกให้เริ่มที่ S ก่อน ดูว่าเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นกับเครื่องจักรนั้นจะส่งผลรุนแรงมากน้อยเพียงใด เมื่อเลือกได้แล้วให้เลือกต่อไปที่ F ตรงนี้เป็นการเลือกระดับความถี่การเกิดอันตรายว่าเป็นบ่อยมากน้อยเพียงใด จากนั้นให้เลือกต่อที่ P โดยตรงนี้จะเป็นให้เลือกว่าสามารถที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดได้หรือไม่

ตัวอย่างเช่น ประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักร A อันตรายที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักร A มีการบาดเจ็บสาหัสถึงชีวิตได้ ให้เลือกทาง S2 ความถี่ที่เกิดเหตุอันตราย เกิดขึ้นบ่อย ให้เลือกทาง F2 จากนั้นให้ดูที่ความเป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น เครื่องจักร A สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้ามีอุปกรณ์เสริม ดังนั้น เลือกทาง P2 แสดงว่าเครื่องจักร A มีระดับอันตรายอยู่ที่ Category 4/Type 4 ในการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้กับเครื่องจักรนี้ควรเลือกที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอยู่ที่  Category 4/Type 4

ผู้อ่านท่านใดต้องการศึกษาเกี่ยวกับ ประเภทของ Machine Safety, วิธีการเลือกซื้อ Machine Safety, วิธีการติดตั้ง Machine Safety รวมทั้ง วิธีการประยุกต์ใช้งานต่าง ของ Machine Safety ในอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปเลือกศึกษาได้เลยครับหรือจะสอบถามเข้ามาได้ผ่านทุกช่องทางครับ ทาง Factomart.com ยินดีตอบทุกข้อสงสัยครับผม

หรือหากต้องการเลือกชมสินค้าสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Factomart.com ครับผม

Facebook Comments