ประเภทของ Humidity Sensor

ยินดีต้อนรับสู่บล็อก Factomart.com แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อุตสาหกรรม วันนี้เรายังเป็นบทความที่เกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น ซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนรู้ถึงหลักการทำงานในรูปแบบต่างๆ ไปแล้ว วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเภทต่างๆ ที่ใช้กันในอุตสาหกรรมกันครับ

ประเภทของ Humidity Sensor

การรู้จักประเภทของอุปกรณ์นั้นๆ รวมถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์จะทำให้เราเลือกซื้ออุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงานมากที่สุดและยังทำให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับที่ลงทุนไป โดยทั่วไป Humidity Sensor ที่ใช้กันในงานอุตสาหกรรมจะมีด้วยกัน 3 ประเภท ซึ่งจะแบ่งตามลักษณะการทำงาน คือ

  • Capacitive Humidity Sensor เซ็นเซอร์ประเภทนี้มักนิยมใช้งานกันในอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นเซ็นเซอร์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ สามารถตรวจจับความชื้นสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมได้เกือบจะเป็นเชิงเส้น เป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นที่ค่าความชื้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าสัญญาณโดยเมื่อค่าความชื้นสัมพัทธ์เปลี่ยนไป 1 เปอร์เซ็นต์ ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitive) ก็จะเปลี่ยนไป 0.2 ถึง 0.5 pF
  • Resistive Humidity Sensor มีหลักการทำงานคือเมื่อเซ็นเซอร์ดูดซับไอน้ำและไออนแตกตัวทำให้ค่าความนำไฟฟ้าของตัวกลางเพิ่มขึ้น เมื่อความต้านทานเปลี่ยนไปตามความชื้นทำให้เกิดกระแสไฟไหลในวงจร กระแสไฟนี้จะถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อส่งต่อไปยังวงจรต่างๆ ต่อไป เซ็นเซอร์ประเภทนี้จะมีราคาถูกกว่ากว่าเซ็นเซอร์ประเภทอื่น
  • Thermal Conductivity Humidity Sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ทำงานโดยอาศัยหลักการคำนวณความแตกต่างระหว่างค่าการนำความร้อนของอากาศแห้ง (Thermal Conductivity) กับการนำความร้อนของอากาศที่มีไอน้ำอยู่ ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความทนทานสูง โดยทั่วไปเซ็นเซอร์ประเภทนี้มักใช้ในงานอุตสาหกรรมอบผ้าทั้งแบบที่ใช้ไมโครเวฟหรือแบบที่ใช้ไอน้ำ อุตสาหกรรมอบไม้ และอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ เป็นต้น

เป็นอย่างไรบ้างครับกับประเภทของเครื่องวัดความชื้นที่ใช้กันในงานอุตสาหกรรม หากผู้อ่านท่านใดต้องการศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทำงาน, วิธีการเลือกซื้อ, วิธีการติดตั้งและข้อควรระวัง, การประยุกต์ใช้งาน สามารถเข้าไปเลือกศึกษาได้เลยนะครับทาง Factomart.com ได้จัดทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการเลือกชมสินค้าสามารถเข้ามาได้ที่ Factomart.com ได้เลยครับผม

Facebook Comments