อุปกรณ์เสริม Ultrasonic Sensor เพิ่มคุณภาพการทำงาน

Share this post

ปัญหาความแม่นยำในการวัด เป็นปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับ Ultrasonic Sensor โดยอาจเกิดขึ้นจาก การติดตั้งที่ผิดพลาด หรือ การเสื่อมสภาพของเซ็นเซอร์ และ จากปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยปัญหาเหล่านี้จึงทำให้จำเป็นต้องมี ” อุปกรณ์เสริม “ ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยขจัดปัญหาที่จะส่งผลต่อคุณภาพการทำงาน

โดยในบทความนี้จะมาพูดถึง อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานให้กับท่านได้ และ จะทำให้ท่านรู้จักถึงความหมายว่า Ultrasonic Sensor นั้นคืออะไร? ได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีความรู้ในการเลือกใช้งาน กลุ่มสินค้าของ Ultrasonic Sensor  ได้อย่างดี โดยจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ  

อุปกรณ์เสริม Ultrasonic Sensor เพิ่มคุณภาพการทำงาน

อุปกรณ์เสริมสำหรับอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์นับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการวัด  ลดความเสียหาย อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการติดตั้งได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์เสริมที่พบอยู่เป็นประจำได้แก่ อุปกรณ์จับยึดตัวเซ็นเซอร์ดังต่อไปนี้


อุปกรณ์จับยึดตัวอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์แบบปรับมุมได้

จะเป็นอุปกรณืจับยึดที่สามารถปรับมุมการยิงคลื่นได้ เนื่องจากว่าจุดติดตั้งอาจจะมีจำกัด หรือต้องการหลบการสะท้อนของคลื่น เพื่อให้สามารถทำการสะท้อนกลับมาได้อย่างถูกต้อง

รูปที่ 1 อุปกรณ์จับยึดตัวอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์แบบปรับมุมได้

  

อุปกรณ์จับยึดตัวอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์แบบหน้าแปลน

จะเป็นอุปกรณืจับยึดตัวเซ็นเซอร์ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบคงที่ ดังนั้นในการติดตั้งเซ็นเซอร์ควรจะต้องดูตำแหน่งของช่องทางขาเข้าของ Media ให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการทำงานของตัวคลื่นที่ส่งออกไป

รูปที่ 2 อุปกรณ์จับยึดตัวอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์แบบหน้าแปลน

จากท่านผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับ อุปกรณ์จับยึดตัวเซ็นเซอร์ ที่จะมาเสริมประสิทธิภาพให้กับ  Ultrasonic Sensor ของท่านแล้วนั้น ทางเราหวังว่าจะเป็นอีกแนวทางที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการทำงานให้กับท่านได้อีกทางหนึ่งนะครับ

โดยทั้งหมดนี้คือเรื่องของ อุปกรณ์เสริม ที่ทาง my.Factomart.com ได้นำมาเสนอให้กับท่านผู้อ่านนะครับ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ที่จะทำ
ให้ท่านรู้ว่า Ultrasonic Sensor นั้นคืออะไร? และ สามารถเลือกใช้ กลุ่มสินค้าของ Ultrasonic Sensor ได้อย่างเหมาะสม และถ้าหากท่านมี ข้อสังสัยเพิ่มเติม หรือ ต้องการเสนอแนะในส่วนใด ท่านสามารถส่งข้อความของท่านได้ในกล่องเสนอความคิดเห็นที่อยู่ทางด่านล่าง หรือ ติดต่อเราได้โดยตรงในทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับ   

Facebook Comments